Aina asiakaslähtöisesti.
Korkealaatuista kokonaispalvelua yhdellä sopimuksella.

Nosta kiinteistösi arvoa ja päivitä se tulevaisuuden tarpeisiin

Kiinteistöt tarvitsevat jatkuvaa kunnossapitoa sisältä että ulkoa. Putkiremontti on esimerkki yksittäisestä korjaustoimenpiteestä. Kiinteistö voidaan korjata myös laajemmin kerralla kuntoon peruskorjauksella tai perusparannuksella.

Peruskorjauksella on pitkäaikainen vaikutus rakennuksen kuntoon ja toiminnallisuuksiin. Ammattitaidolla tehty peruskorjaus nostaa kiinteistön arvoa ja haluttavuutta.

Perusparannus on yleistä ja samalla vaativaa korjausrakentamista, jossa kiinteistö korjataan vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden vaatimuksia. Laajat perusparannushankkeet ovat pitkäkestoisia projekteja, jotka asettavat aivan erityiset vaatimukset korjauksen toteuttajalle – niin ammattitaidon kuin ajanhallinnan suhteen.

Varmistamme kiinteistösi arvonnousun kustannustehokkaalla, laadukkaalla ja käyttäjien tarpeet huomioivalla suunnittelulla. Talousohjattu toimintamalli tekee hankkeet asiakkaalle helpoksi ja sujuvaksi.

Asiakkaan tarpeet selvittämällä saavutamme projektin tavoitteen – onnistuneen lopputuloksen ja tyytyväisen asiakkaan. Peruskorjaus ja perusparannushankkeissa hoidamme toteutuksen ja vastaamme hankintojen ja aliurakoitsijoidemme laadusta, helposti ja luotettavasti yhdellä sopimuksella. Huomioimme aina myös kiinteistön historian. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden korjaukset teemme vuosien ammattitaidolla kiinteistön henkeä kunnioittaen.

Referenssit

Arvokohde

Lauttasaaren kartano

Kulttuurihistoriallisesti merkittävän kartanon päärakennuksen ja punaisen huvilan täydellinen perusparannus ympäristöineen. Warecon kokemus kulttuurihistoriallisista arvokohteista puolsi Lehto Groupin valintaa kartanon peruskorjauksen toteuttajaksi.
Arvokohde

Merisotakoulu, Suomenlinna

Wareco suoritti kulttuurihistoriallisesti merkittävän kiinteistön perusparannustyöt nykyisen käyttäjän – Merisotakoulun toiminnan vaatimien muutosten mukaisesti. Merisotakoulun toiminta jatkui keskeytyksettä aikaisemmassa vaiheessa peruskorjatuissa osissa rakennusta ja koko urakka toteutettiin museoviraston valvonnassa. Omat erityispiirteensä remonttiin toi historiallisuuuden lisäksi kohteen sijainti Suomenlinnassa niin logistiikan kuin suurien turistivirtojen osalta.
Arvokohde

Töölön kirkko

Kirkko peruskorjattiin täysin. Kirkkosali, ulkokuori ja värit palautettiin alkuperäiseen asuun. Seurakuntasali vaihtui Topeliuksen kadun puoleiseen siipeen, nuorisotyön tilat siirtyivät Töölön torin laidalta kirkolle ja perinteikäs Pärinäpirttikin otettiin uudelleen nuorten ja erityisryhmien käyttöön. Ilmanvaihto uusittiin kokonaan, samoin sähköjärjestelmät ja kaikki kirkon tarvitsema tekniikka. Kirkolle rakennettiin myös ruoanvalmistukseen sopiva laitoskeittiö palvelemaan töölöläisten tarpeita.
Arvokohde

Eduskuntatalo, D-osa

Vuoden 2014 vaihteessa käynnistynyt D-rakennuksen peruskorjaus, johon pääurakoitsijaksi Rakennus Oy Wareco valittiin, käsittilähes koko D-rakennuksen peruskorjauksen kellarista vesikatolle. Alunperin Kaupunkiliiton toimitaloksi vuonna 1952 valmistunut suojeltu arvorakennus otettiin Eduskunnan käyttöön 80-luvulla, jolloin rakennukseen tehtiin korjaustöitä ja talotekniikkaan huomattavia parannuksia. Arvokohteiden kunnostus suojelumääräysten puitteissa asettaa omat haasteensa. Warecon vahva näyttö vastaavanlaisten kohteiden onnistuneesta toteutuksesta oli merkittävä tekijä Warecon valintaan pääurakoitsijaksi. . Päätoteuttaja Warecon lisäksi kohteessa urakoi tilaajan valitsemat sivu-urakoitsijat kuten LVISAJ-, hissi-, ikkuna-, turva- ja AV-urakoitsija.

Norjan suurlähetystö

Maineikkaassa Eirassa sijaitseva norjalaisten arkkitehtien Eyvind Retziuksen ja Svein Bjölandin suunnittelema, vuonna 1965 valmistuneen lähetystörakennuksen esteetöntä kulkua sekä sisätilojen toimivuutta parannettiin ja taloteknikkaa modernisoitiin SR-urakkana. Warecon valintaan kohteen SR-urakotsijaksi vaikuttivat vuosikymmenien kokemus korjausrakentamisesta vastaavanlaisiin kohteisiin. Arvokohteiden kunnostus on haasteellista työtä, jota tehdessä pitää ottaa huomioon kohteen asettamat vaatimukset sekä taata asiakkaalle kiinteistön arvoa ja luonnetta kunnioittava kunnostus kestävillä ja nykyaikaisilla menetelmillä. Lähtökohtana on toteuttaa muutostyöt mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti.

HEKA-Pihlajisto

Tämä laajamittainen perusparannus sisälsi mm. kiinteistön sisätilojen täydellisen peruskorjauksen sekä ilmanvaihtojärjestelmän uusimisen koneelliseksi tulo-poisto-ilmanvaihdoksi. Samalla rakennuksen vesikatto lisäeristettiin ja kiinteistön pihalla tehtiin laajamittaiset perusparannustyöt.
Arvokohde

As Oy Meritullinkatu 22

Tässä kiinteistön perusparannushankkeessa tehtiin asuntojen putkiremontin yhteydessä kylpyhuoneiden uusiminen sekä rakennettiin uudet porrashuoneet. Samalla rakennettiin myös ullakolle 4 uutta ullakkoasuntoa (gryndi). Wareco oli perusparannushankkeen jo suunnitteluvaiheessa mukana toteuttamassa hankkeen suunnittelunohjausta.
Arvokohde

As Oy Hietaniemenkatu 10

Asuinrakennuksen perusparannus, uudet hissit porrashuoneisiin, porrashuoneiden, julkisivun, parvekkeiden sekä ikkunoiden kunnostus/uusiminen, linjasaneeraus ja kellarin muutostyöt.

Pelastusarmeijan Temppeli

Wareco entisöi ja korjasi vuonna 1892 rakennetun temppelirakennuksen perinteitä kunnioittaen. Korjaustöissä pyrittiin alkuperäiseen ulkoasuun nykyajan vaatimuksia unohtamatta. Tilojen tekniikka uudistettiinkin korkeatasoiseksi ja nykyaikaiseksi. Projekti toteutettiin tavoitehintaisena projektinjohtourakkana ja kesti seitsemän kuukautta. Pelastusarmeijan Temppelin entisöinti ja saneeraus on esimerkki Warecon erikoisosaamisesta, eli kulttuurihistoriallisesti merkittävien arvokohteiden kunnostamisesta.
Arvokohde

Puotilan kartano

Kartanon historia juontaa 1500–luvulta ja nykyinen Warecon peruskorjaama päärakennus on 1700–luvun lopulta. Varsin huonoon kuntoon päässyt kartanon päärakennus on toiminut historiansa aikana moninaisessa käytössä, mm kansakouluna ja häädettyjen asuntolana. Nyt rakennus on kunnostettu ja sisustettu kustavilaistyyliseksi kulttuuriravintolaksi, joka perustaa toimintansa lähiruokaan ja klassiseen, kartanolle sopivaan linjaan. Puotilan Kartanon avajaisissa puhunut ministeri Vapaavuori luonnehti kartanon kunnostusta vuoden kulttuuriteoksi.