Takaisin uutisarkistoon

Digitalisaatio vie tietomallintamisen uuteen aikaan

Talousohjattu rakentaminen on Lehdon toiminnan keskiössä, entäpä talousohjattu tietomallintaminen?

Itse tietomallintamiseen liittyy paljon uskomuksia ja väittämiä. ”Tietomallintaminen ei ole koskaan kustannustehokasta, tietomallintamista ei ole saatu kunnolla toimimaan järkevänä osana rakentamisen työnkulkua…”

Mielestäni nämä hokemat eivät ole syntyneet tyhjästä. Jos tietomalli ei ole mittatarkka, yhdistemalli ristiriidaton tai tarpeellista tietosisältöä ei löydy – kenties tietomallintamista ei hyödynnetä täysipainoisesti.

Tiina Talvitie
Tiina Talvitie

…on Lehdon digitalisti, joka yhdistää roolissaan vankkaa käytännön osaamistaan tietomallintamisesta, ohjelmistotuotannosta, innovaatioiden ja rakennusalan liiketoiminnan kehittämisestä ennakkoluulottoman rohkealla ja ihmisläheisellä otteella. Vapaalla hänet tavoittaa juoksulenkiltä tai maantiepyöräilemästä. Tiinalle taidevalokuvaus ja visualisuus ovat arjen luovuuden tulkkeja. 

 

 

Tällöin syntyy turhia kustannuksia, koska tietomallintamiseen panostamisella ei saavuteta täysimääräisiä hyötyjä suunnittelussa ja tuotannossa. Myös väärässä järjestyksessä mallintaminen tuottaa turhaa työtä, uudelleentekemistä ja odottamista.

Lehdon kustannustietoinen tietomallintaminen on liiketoimintalähtöistä

Tietomallintaminen ei ole itseisarvo, vaan kustannustehokas tietomallintaminen edellyttää myös toimintatapojen kehittämistä. Oikein määritelty ja oikeassa järjestyksessä tehty tietomallintaminen tuo todennetusti lisäarvoa sekä tilaajalle että rakentajalle. Toiminta tehostuu, läpimenoajat nopeutuvat, laatutaso ja kohteen käytettävyys parantuvat.

Kustannustietoista tietomallintamista ohjaa aina liiketoiminta ja asiakasarvon tuottaminen. Heti hankkeen alkuvaiheessa tulisi kysyä miksi, mitä ja miten mallinnetaan. Muodostettavan tietomallistrategian pohjalta määritellään pelisäännöt ja ohjeistus projektin osapuolille. Kustannustietoisessa tietomallintamisessa vältetään ”ylimallintamista”. Tuotetaan tietomalleja, jotka palvelevat koko tuotantoketjua tarkoituksenmukaisesti.

Tietomalli on yhteistoiminnallisen projektinohjauksen sydän

Tietomallipohjaisessa projektinohjauksessa tietomalli on tekemisen sydän. Tämä edellyttää toimintatapojen kehittämistä yhteistoiminnallisiksi. Tietomalli tukee avointa kommunikaatiota ja mahdollistaa reaaliaikaisen, ajantasaisen tiedon jakamisen. Tietomalli tarkentuu ja täydentyy rakennusprojektin kuluessa niin geometrialtaan kuin tietosisällöltään.

Tietomallintamisen elinkaarihyödyt saavutetaan, kun rakentamisen aikana syntynyttä tietoa voidaan hyödyntää edelleen korjaus- ja täydennysrakentamisessa. Lisäarvoa tuotetaan, kun tietoa käytetään ja jatkojalostetaan rakentamisen päätyttyä rakennuksen ylläpidossa, käytössä ja omaisuudenhallinnassa.

Tieto rakennuksen arvonmuodostuksen osana

Rakennusalan digitalisaatio nostaa tietomallintamisen kokonaan uudelle tasolle. Uskon, että tulevaisuudessa tieto on olennainen osa rakennuksen arvonmuodostusta. Kattava, laadukas ja oikeellinen tieto rakennuksen rakenteista, tekniikasta, tiloista, toiminnallisuudesta ja käyttöön liittyvistä tekijöistä on älykkään rakennuksen perusta. Tietomalli on helposti ymmärrettävä, visuaalinen reaalimaailman kuvanto, joka toimii luontevana käyttöliittymänä tiedolla johtamiseen.

Ketterää kehittämistä ja ihmisten johtamista

Onnistunut kehitysprojekti lähtee käytännön haasteiden tunnistamisesta ja ketterästä kehittämisestä tavoitteena rakentajien arjen sujuvoittaminen ja asiakasarvon lisääminen. Poistetaan turha sähläys ja hukka prosessista!

Lehdossa kehittämistä tehdään käytännön tasolla – uusia toimintamalleja kokeillaan ja parhaat, kustannustehokkaat menetelmät tuotteistetaan – sama pätee talousohjattuun tietomallintamiseen!

Tiina Talvitie
Digijohtaja (CDO)