16.4.2020

Muutosrakentaja-podcast – Osa 6: Kirittäjä

Kirjoittaja

Lehto Group Oyj

Muutosrakentaja on podcast rakentamisen evoluutiosta – tule kuulolle, jos haluat pysytellä pulssilla siitä, mihin rakentaminen on menossa. Näkökulmat ovat peräisin Lehto Groupista, joka on innovatiivinen rakennusalan uudistaja.

Muutosrakentaja-podcastissa esittelyssä Kirittäjä: toimitilaratkaisu viidessä päivässä!

”Projektit seis”, totesi Lehdon Toimitilat-palvelualueen johtaja Jaakko Heikkilä Helsingin Sanomien kannessa hiljattain. Hänen viestinsä oli osoitettu toimitilaratkaisua kaipaaville ja niille, joilla tällainen on jo työn alla. Kirittäjä-konseptissa toimitila-asiakas saa Lehdolta ratkaisun viidessä päivässä. Pitkälle lean-menetelmin tehostettu prosessi tarjoaa vaihtoehdon rakennusalan perinteiselle viivakoodiprojektille, joissa asioita tehdään vielä varsin tehottomasti. Konsepti sopii seuraavanlaisiin tiloihin: liiketila, liikuntatila, logistiikkatila tai tuotantotila.

Vuoden 2020 ensimmäisessä Muutosrakentaja-podcastin jaksossa esittelyssä siis Kirittäjä-konsepti!

Aiheitamme tässä jaksossa:

  • Mistä Kirittäjässä on kyse?
  • Mikä on Kirittäjän tarjoama asiakashyöty?
  • Mistä idea Kirittäjään?
  • Kirittäjän kehittämisen vaiheet
  • Mistä rakentamisen suunnitteluvaiheen hukkaa löytyy eniten?
  • Miten Kirittäjä on vastaanotettu markkinoilla?
  • Mitkä ovat useimmin esitetyt kysymykset Kirittäjään liittyen?
  • Millaisia työviikkoja Kirittäjä-viikot ovat?
  • Millaisia säästöjä Kirittäjä voi tuoda toimitilaa hankkivalle asiakkaalle?
  • Mikä on seuraava toimitilarakentamisen kehittämiskohde?

Kuinka saada toimitilat tuottamaan nopeasti

 

Kirittäjä vastaa alan kahteen rakennusalan haasteeseen: 1) asioita tehdään hitaasti ja tehottomasti osaprosesseina 2) hankkeet kestävät ja kustannukset selviävät vasta aikojen päästä. Tyypillisesti suunnittelijoille vyörytetään ”toiveiden tynnyri”, joista työ käynnistetään. Dokumentteja synnytetään hitaasti ja lopulta ne toimitetaan laskentaan. Kirittäjä tekee tämän kaiken viidessä päivässä. Ensin määritetään hintalappu, ja sen avulla ohjataan suunnittelu ja hallitaan kustannukset. Asiakas säästää aikaa ja rahaa. Toimitila-asiakkaalle tämä voi tarkoittaa sitä, että kassa kilahtaa aikaisemmin käyntiin kuin se kilahtaisi alan perinteisin menetelmin.

Idea sai alkunsa siitä, että prosessi koettiin tehottomaksi, vaikka keskimäärin alaan nähden Lehdon Toimitiloissa tehtiin ketteriä suunnitteluprosesseja jo aikaisemminkin. Myös ihmisten työskentely oli huonosti motivoivaa ja tehotonta. Varsinainen kaupallisen prosessin tuotteistamisen idea sai kuitenkin alkunsa Jari Parantaisen luennosta.

Kehittämistyö oli iso työsarka, jota tehtiin noin puoli vuotta. Käytännössä sen aikainen prosessi purettiin atomeihin ja tunnistettiin sekä osaprosessit että hukat. Sen jälkeen muodostettiin ihanneprosessi ja otettiin opit aikaisemmasta prosessista. Näiden vaiheiden jälkeen suoritettiin pilotointia, ja prosessin todettiin toimivan hyvin.

Hukkaa löytyy helposti ”leanattavaksi”: olennaisimpia asioita on kuitenkin kaksi; rakentaminen on tiedon logistiikkaa ja tiedon hallinta olikin yksi tärkeimpiä teemoja kehittämisessä. Lisäksi vastuu tyypillisesti pirstaloituu osaprosesseihin, jotka eivät kättele toisiaan. Tähän haluttiin löytää toimivampi malli.

Kirittäjä on vastaanotettu hyvin. Asiakkaat ovat tunnistaneet alaa koettelevat ongelmat, ja yhtiön sisällä ihmiset ovat kokeneet, että teemme työtä paremmin ja mukavammin. On tärkeää korostaa, että itse tarkoitus ei ole viisi päivää – olennaista on tehdä prosessi yhdessä, big room -tyyppisesti eli tehokkaasti ja asiakastarpeet edellä.

Kirittäjän lanseerauksen jälkeen moni on varmasti ajatellut, että viikossa suunnittelu on hätäistä suunnittelua tai ettei se onnistu käytännössä. Uusi malli edustaa kuitenkin lehtolaista mentaliteettia. Meidän kilpailijamme ei ole itse asiassa toinen rakennusliike, vaan alan perinteiset toimintamallit, jota vastaan taistelemme.

Kirittäjä ei lisää ihmisten kuormaa, vaan vapauttaa sitä. Tarkoituksemme ei ole juosta kovempaa, vaan kävellä pidempi matka. Toimitilojen tiimeiltä vapautuu resursseja prosessin tehostumisen myötä. Se tekee työstä huomattavasti helpompaa ja säästää valtavasti aikaa. Ihmiset kokevat myös työhyvinvoinnin parempana.

Suunnitteluvaiheessa lukitaan kustannuksista noin 80 %. Kirittäjä-viikon aikana ei tehdä koko hankkeen suunnittelua vaan lukitaan pääratkaisut, joiden kustannusvaikutus on myös suurin. Kun hanke etenee, se siirtyy varsinaiseen suunnitteluun.

Toimitilarakentamisen seuraava kehitysaskel voisi olla vakioinnin lisääminen eri muodoissaan. Teollisessa rakentamisessa on vielä hurjat mahdollisuudet hyödyntää teollisen tuotannon oppeja, niin että työmaa toimisi kuin tehdas. Näin työmaa olisi kuin ”kokoonpanopaikka”. Nykyisen työmaan hukka on valtava tehdasmaiseen tekemiseen verrattuna. Tässä me Lehdossa haluamme olla eturintamassa.

>> Lue lisää Kirittäjästä!

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä