8.6.2020

Muutosrakentaja-podcast – Mitä putkiremontista pitää tietää?

Kirjoittaja

Lehto Group Oyj

Muutosrakentaja on podcast rakentamisen evoluutiosta – tule kuulolle, jos haluat pysytellä pulssilla siitä, mihin rakentaminen on menossa. Näkökulmat ovat peräisin Lehto Groupista, joka on innovatiivinen rakennusalan uudistaja.

Putkiremontti on lähes jokaisen taloyhtiön elinkaaressa merkittävä käännekohta. Hyvin tehty putkiremontti tuo huomattavaa lisäarvoa asunnoille sekä asuinviihtyvyydessä että jälleenmyyntiarvollaan – kukapa haluaisi erityisesti muuttaa vanhempaan taloyhtiöön, jossa putkiremontti on vielä tekemättä?

Uudistuneen Muutosrakentaja-podcastin seitsemänteen osaan saapuu haastateltavaksi Lehdon putkiremonttien myyntipäällikkö Jaakko Hartikainen, joka vastaa muun muassa näihin kysymyksiin:

• Koska putkiremontin suunnittelu pitää aloittaa?
• Mikä on hankesuunnitelma?
• Minkälaisia urakkamalleja on?
• Mitä tarkoittaa KVR-malli?
• Mitä putkiremontin aikana tapahtuu?
• Voiko kotona olla putkiremontin ajan?
• Pitääkö putkiremontin aikataulu? Entä kustannukset?
• Kuinka paljon putkiremontti maksaa?
• Voiko taloyhtiö rahoittaa putkiremontin jollain muulla tavalla?

 

Mitä putkiremontista pitää tietää?

Mistä tietää, koska putkiremontti on ajankohtainen?

Taloyhtiöiden hallitukset tekevät kirjallisen selvityksen seuraavan viiden vuoden korjaustarpeista. Tässä auttavat kuntotutkimukset, jotka edesauttavat huolto- ja korjaustoimenpiteiden suunnittelussa. On erittäin tärkeää tehdä kuntotutkimuksia säännöllisesti, jotta ongelmiin ja remontin tarpeeseen ehditään varautua ajoissa.

 

Miten putkiremontti lähtee liikkeelle?

Kuntotutkimuksista saadaan selville, että putkiston kunto heikkenee. Taloyhtiön hallitus voi hakea yhtiökokouksessaan päätöstä putkiremontin hankesuunnittelun tilaamiselle.

 

Mikä on hankesuunnitelma?

Hankesuunnitelma selvittää minkälainen remontti kannattaa ylipäätänsä tilata. Hankesuunnitelmassa käydään läpi kiinteistön tietoja ja tehtyjä kuntotutkimuksia, jotta saadaan tietää, mikä on kiinteistön lähtötilanne. Hankesuunnitteluvaiheessa on tärkeää osallistaa mukaan taloyhtiön asukkaat ja osakkaat – esimerkiksi tekemään suunnitelman taloyhtiön laatutasolle; halutaanko ylläpitää nykyistä, vai kenties kehittää sitä? Minkälainen maksuvalmius osakkailla on? Kuinka paljon putkiremonttiin halutaan investoida?

 

Mitä erilaisia urakkamalleja on?

On olemassa erilaisia toteutusmenetelmiä sekä urakkamuotoja. Toteutusmenetelmissä monet ovat kuulleet ”sukittamisesta” tai ”perinteisestä putkiremontista”. On kuitenkin myös olemassa niin kutsuttuja ”hybridimalleja”, joissa molemmista edellä mainitusta käytetään niitä menetelmiä, jotka sopivat parhaiten kyseiseen taloyhtiöön.

Viimeisimpänä menetelmänä markkinoille on tullut märkätila- eli nousuelementtejä. Nämä ovat valmiiksi tehtailla rakennettuja viemäröintejä ja sähköjä, jotka asennetaan taloyhtiön kylpyhuoneisiin samaan kohtaan. Nousuelementit säästävät aikaa ja rahaa, ja niiden tasainen laatu voidaan varmistaa jo tehtaalla.

Myös urakkamalleissa on perinteisiä, totuttuja tapoja ja uusia. Perinteinen, totuttu tapa on kokonaishintainen kilpailu-urakka, jossa tilaaja tilaa teknisen suunnitelman putkiremontista, jonka perusteella lähdetään etsimään urakoitsijaa, joka toteuttaa tämän. Näistä perinteisistä tavoista on noussut esiin varteenotettavia pelkoja, joissa huomataan vasta remontin käynnistyttyä, että suunnitelmat eivät olekaan välttämättä toteutuskelpoisia. Tarvittavista muutoksista ja uusista suunnitelmista tulee lisälaskua taloyhtiölle.

Tähän ongelmaan markkinassa on reagoitu, ja on tuotu esille kokonaisvastuurakentamis- eli KVR-malli, jossa urakoitsija vastaa teknisestä toteutussuunnitelmasta, eli suunnittelu ja työn toteuttaminen ovat samoissa käsissä. Tämä on tilaajalle turvallinen valinta, sillä urakoitsija vastaa mahdollisista muutostöistä.

 

Mitä KVR-urakka tarkoittaa, ja mikä sen etu on?

Taloyhtiölle KVR eli kokonaisvastuu-urakka tarkoittaa sitä, että he saavat hankesuunnitelman jälkeen kiinteän hinnan tälle urakalle ennen kuin mitään toimenpiteitä on tehty. Tällä vältytään ylisuunnittelulta, jolla suunnitellaan asioita, joihin ei välttämättä olekaan lopulta varaa. Tilaajalla on kuitenkin hintalappu koko ajan tiedossa. Se auttaa rahoituksen saamisessa ja päätöksenteossa, eli minkälaisia elementtejä ja missä laajuudessa toivotaan.

 

Mitä putkiremontin aikana tapahtuu?

Ennen kuin putkiremontti alkaa, järjestetään asukasinfo, jossa asukkaille kerrotaan pääpiirteittäin urakan kulku, mahdolliset materiaalivalinnat ja esitellään remontin ratkaisuja. Infossa kerrotaan haitta-ajoista, eli milloin asunnoista katkaistaan vedet ja sähköt. Jos teillä on putkiremontti tulossa, osallistukaa asukas- tai osakasinfoon – sieltä saa paljon tietoa remontista.

Remontin aikana tietoa remontin kulusta saa asiakaspalveluhenkilöltä. Lehdolla koko projektista vastaava projektipäällikkö tapaa henkilökohtaisesti tunnin mittaisessa palaverissa asukkaat ja osakkaat. Mukana on myös asiakaspalvelukoordinaattori. Siinä saa selkeän kuvan siitä, jos haluaa samalla tehdä muita remontteja, miten kannattaa edetä.

 

Miten asukkaat pidetään ajan tasalla kulusta? Miten putkiremontti vaikuttaa asumiseen?

Putkiremonteissa on ajan saatossa huomattu, kuinka tärkeää tiedottaminen on. Nykyään kaikki merkittävät mediat ovat putkiurakoitsijalla käytössä putkiurakan vaiheista tiedottamiseen. Lehdolla käytössä on tekstiviestit, perinteinen paperiposti, sähköpostit ja nettiportaaleja, kuten esimerkiksi Homerun-verkkopalvelu, jossa voi ajankohtaisesti kysyä asiakaspalvelukoordinaattoreilta mieltä askarruttavia kysymyksiä.

Tapaamisissa kerrotaan remonttialue ja mitä kuuluu suojata; mikä on asukkaan vastuulla ja mikä on urakoitsijan vastuulla. Nämä asiat käydään hyvin yksiselitteisesti läpi, että se on kaikille selvää.

 

Voiko kotona asua putkiremontin ajan?

Asuminen vaikeutuu merkittävästi, mutta ketään ei voida häätää kodistaan. Purkamisen aikana tiloissa on todella paljon ääntä ja pölyä, ja jos asuntojen suojausta availlaan, ei voida suojata muuta asuntoa pölyltä. Myös peseytyminen vaikeutuu, eikä asuntoihin tule sähköä remontin aikana.

 

Mitä jos putkiremontin aikataulu pettää ja kustannukset karkaavat?

Tiedämme, että tällä alalla asukkaasta ja ihmisestä välittäminen on tärkeää. Muuttopäivästä ja sovitusta aikataulusta ei voida poiketa. Pidämme kunnia-asiana sitä, että yksikään asuntolinja ei saa myöhästyä. Nyt, pitkälle 200 taloyhtiön putkiremonttia tehneenä, kaikki ovat valmistuneet aikataulussa.

Kustannushommissa emme voi vain levitellä käsiä, että suunnitelmissa on jotain toteutuskelvotonta – kannamme vastuumme, ja suunnittelemme remontit itse. Näin tilanne on varmempi asiakkaalle.

 

Paljonko putkiremontti maksaa?

Yksikään taloyhtiö ei ole samanlainen toisen kanssa. Vaikka tien toisella puolella on toinen samanlainen talo, siellä voi olla täysin erilainen historia korjausten ja asukkaiden kanssa. Noin 500 euroa per neliö on Lehdolla lähtöhinta. Hintaan vaikuttaa, kuinka mittavasti remonttia tehdään; tehdäänkö vain vesijohdot ja sukitetaan viemärit, vai peruskorjataanko kylpyhuoneet, tehdäänkö yleisten tilojen remontteja. Myös kerroksellisuus vaikuttaa – jos on korkea talo ja pinta-alassa vähän yleisiä tiloja, neliöhinta pienenee.

Jokainen taloyhtiö on kuitenkin aina yksilö.

 

Voiko putkiremontin rahoittaa muulla tavalla?

Kyllä. Putkiremontin voi rahoittaa täydennysrakentamisella. Taloyhtiö voi tilata Lehdolta maksuttoman arvion sille, onko tontilla tilaa täydennysrakentamiselle. Jos täydennysrakentaminen on mahdollista, saa taloyhtiö rakennusoikeuden myymisellä lisää varallisuutta remontin rahoittamiseen. Putkiremontti onkin onnistuttu rahoittamaan samalle tontille rakennetulla uudella kerrostalolla.

 

Lue lisää Lehdon putkiremonteista!

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä