Search
Close this search box.

Paremman huomisen edellärakentaja

Lehto on paremman huomisen edellärakentaja. Meitä ajaa tarve olla edellä aikaamme, uudistaa rakennusalaa ja tuottaa sitä kautta arvoa eli parempaa huomista asiakkaillemme: laadukasta, kohtuuhintaista, nopeaa ja ekologista rakentamista. Luomme nerokkaita koteja, menestyviä toimitiloja, toimivia hoivatiloja ja kouluja.

Ennennäkemättömiä näkökulmia rakentamisen tulevaisuuteen

Uudistamme rakennusalaa: tuotteen elinkaaren hallinta tuli osaksi teollista rakentamista.

Määrittelemme tulevaisuuden puurakentamisen suunnan.

Toimitusjohtaja Juuso Hietanen - Edelläkävijyys rakennusalalla

”Vastuullisuus on tärkeä kilpailuetu”, toteaa Lehto Groupin hallituksen jäsen Helena Säteri.

Lehto vie rakentamisen työmailta tehtaisiin.

Nousuelementti osana onnistunutta putkiremonttia.

Teollinen esivalmistus ja rakentaminen

Lehto on Suomessa teollisen esivalmistuksen uranuurtaja. Meillä on kotimaiset tehtaat, joissa valmistetaan erilaisia rakentamista nopeuttavia moduuleja ja elementtejä. 

Lehdon puukerrostalo on pisimmälle kehitetty teollisen esivalmistuksen tuote: kerrostalon tilaelementit valmistetaan kokonaan tehtailla sään suojassa ja kuljetetaan asennettavaksi työmaille.

Määrittelemme tulevaisuuden puurakentamisen suunnan

Puukerrostalossa yhdistyvät kaikki puun positiiviset vaikutukset. Se tarjoaa vähähiilisen vaihtoehdon asuntorakentamiseen – sekä rakennusprosessin että koko rakennuksen elinkaaren ajalta. Lehdon pitkän kehitystyön tuloksena syntynyt tehokas puukerrostalorakentamisen tuotantomenetelmä varmistaa asuntojen laadukkuuden kohtuuhintaisesti. Huoneistomoduuleista rakentuva puukerrostalo valmistuu jopa puolessa vuodessa tehdastuotannon alkamisesta. Prosessin ripeä eteneminen taataan tuotteiden, toimintatapojen ja prosessien vakioimisella.

Rakentaminen siirtyy työmailta tehtaisiin

Puukerrostalo rakentuu huoneistoelementeistä, jotka valmistamme modernissa tehtaissamme teollisista komponenteista. Kontrolloidut valmistusolosuhteet ja toistuvat prosessit takaavat, että tuote valmistuu aikataulussa ja kuivaketju ei pääse katkeamaan. Tehtaalta huoneistomoduulit siirretään pakattuna työmaalle, jossa se asennetaan heti paikalleen. Rakentamisen työmaavaihe siistiytyy ja nopeutuu merkittävästi esivalmistettujen huoneistoelementtien ansiosta.

Edelläkävijyys rakennusalalla

”Meidän vastuumme ja intohimomme tulee olla siinä, että miten teemme parempaa yhteiskuntaa ja asiakkaalle parempaa elämää. Se kuka tekee tämän kustannustietoisesti, kestävästi ja pysyvästi, on edelläkävijä. Edelläkävijyyttä ontyövaiheiden vienti tehtaisiin, modulaarisuus ja digitaalisuus. Edellärakentajuutta on mielestäni asenne ja uskallus tehdä asioita eri tavalla”, summaa Lehdon uusi toimitusjohtaja Juuso Hietanen Lehdon tavan toimia edellärakentajana. Katso koko puheenvuoro videolta.

Helena Säteri
hallituksen jäsen
Lehto Group Oyj

Helena Säteri on työskennellyt rakentamisen parissa 40 vuotta, toiminut eri yhtiöiden hallituksissa yli 15 vuotta ja valtion omistajaohjaustehtävissä yli 10 vuotta. Viimeisimpänä hän on toiminut Ympäristöministeriön ylijohtajana, vuosina 2008-2020.

”Vastuullisuus on tärkeä kilpailuetu”

“Vastuullisuus näkyy tämän päivän yrityksissä esimerkiksi henkilöstön hyvinvointina, ympäristöasioiden huomioonottamisena ja taloudellisesti kestävänä liiketoimintana. Silloin ollaan oikealla tiellä, kun vastuullisuutta tarkastellaan yrityksen arvoperustan, ei vain eurojen kautta.

Minun mielestäni vastuullisuus on tänä päivänä merkittävä kilpailuetu myös rakennusalan yrityksissä. Erityisesti nuoret ovat kiinnostuneita kestävästä kehityksestä, ja yritysten vastuullisuus ohjaa heidän kulutus- tai sijoituspäätöksiään enenevissä määrin.

Lehdon toiminnassa on useita kestävää rakentamista tukevia elementtejä. Esimerkiksi pitkälle viety teollinen esivalmistus kuivissa sisätiloissa varmistaa tasaisen laadun ja erinomaisen kosteudenhallinnan ja tarjoaa myös merkittäviä aika- ja kustannushyötyjä, kun työmaavaihe jää tavanomaista lyhyemmäksi. Tehdastuotanto on positiivinen asia myös ympäristön kannalta, sillä se vähentää materiaalihävikkiä ja työmaaliikennettä.

Lehto on onnistunut konseptoimaan tehdastuotannon myös osaksi puukerrostalorakentamista. Puurakentaminen on alan nouseva trendi, ja Lehto on mielestäni valmistautunut erittäin hyvin puukerrostalojen kasvavaan kysyntään. Rakennusala on muutoksessa muun muassa kiristyvien energia- ja ympäristötavoitteiden vuoksi, ja yritykset joutuvat pohtimaan nykyistä kestävämpiä toimintatapoja. On kiinnostavaa seurata alan kehitystä, ja nähdäkseni Lehdolla on kaikki edellytykset toimia edelläkävijänä myös vastuullisuusasioissa.”

Lehto vie rakentamisen työmailta tehtaisiin

Rakentaminen ja sen tuottavuus muuttuu teollisen esivalmistuksen johdosta. Siirrämme rakentamisen haastavia vaiheita työmailta tehtaisiin ja samalla sään armoilta sisätiloihin. Tehtailla rakennustyö tehostuu ja samalla varmistetaan tuotannon kuivaketju. Sarjatuotannon etu on laadun jatkuva paraneminen ja teollisen esivalmistuksen avulla saavutamme aika- ja kustannushyötyjä. Rakentaminen on laadukasta, kohtuuhintaista, nopeaa ja ekologista.

Nousuelementti osana onnistunutta putkiremonttia

Putkiremontti on tehdasvalmisteisen nousuelementin avulla helppo ja nopea toteuttaa. Lehdon kehittämät nousuelementit nopeuttavat linjasaneerauksen läpimenoa merkittävästi ja tuovat säästöä taloyhtiön kokonaiskustannuksiin.

Tutustu referensseihimme

Referenssit