Kivis on Kivistön kohtaamispaikka!

Kivistön uusi palvelukeskittymä Kauppakeskus Kivis sijaitsee Vantaan Kivistön kaupunginosassa, erinomaisten raideliikenneyhteyksien varrella olevalla kasvavalla asuinalueella. Vuoteen 2030 mennessä Kivistön asukasluvun on ennustettu nousevan yli 26 000:een ja jo nyt uuden palvelukeskittymän alueella asuu n. 15 300 asukasta.

Lähikauppakeskukselle tyypillistä on tiheä ja nopea asiointi. Kiviksestä tulee lähiasukkaiden arjen ostos- ja kohtaamispaikka, jossa asioidaan päivittäin ja halutaan helposti saavutettavia palveluita. Kivistön suuralueella valtaosa asukkaista on nuoria ja keski-ikäisiä aikuisia ja lapsiperheitä ja erityisesti 30–44-vuotiaiden määrän odotetaan lähitulevaisuudessa kasvavan.

Fiksu mahdollisuus
kasvattaa liiketoimintaa

Kivistö ja sinne rakentuva Kauppakeskus Kivis on arjen uusi kohtaamispaikka. Kivistöläisten ei tarvitse lähteä kauemmaksi perusasiointia varten, kun monipuolinen liikevalikoima vastaa arjen tarpeita. Kivistön alueella on tällä hetkellä hyvin vähän palveluita ja alueella on hyvä potentiaali menestyvälle liiketoiminnalle.

Kiviksen tulevia palveluja:

 • Lidl ja S-Market
 • Alko
 • Terveysasema
 • Kirjasto ja nuorisotilat
 • Luckiefuns
 • Espresso House
 • Kaivokukka
 • Kiva Korean Kitchen
 • Fitness24Seven
 • Pizza Hut
 • Veija Inno Kitchen & Retail
 • Speedy Market
 • Jungle Juice Bar
 • Fixupesu
 • Britannia Gastro Pub
 • Musti ja Mirri

Liiketila hyvien kulkuyhteyksien päässä

Palvelukeskittymä rakennetaan loistavien julkisen- ja kevyenliikenteen yhteyksien solmukohtaan. Liityntäliikenne tuo kohteeseen elävyyttä ja päivittäisen asioinnin asiakkaita. Kevyen liikenteen keskeiset reitit ovat erillään muusta liikenteestä ja mahdollistavat turvallisen saapumisen kaikista suunnista. Palvelukeskittymän lastaus- ja huoltoalueet on sijoitettu mahdollisimman lähelle ympäröivää katuverkkoa. Turvallisilla ratkaisuilla minimoidaan risteävää asiakas- ja huoltoliikennettä. Huoltopiha integroidaan tyylikkäästi rakennuksen arkkitehtuuriin.

Sisäänkäynnit on sijoiteltu siten, että rakennukseen on luontevaa saapua kaikista suunnista. Palvelukeskittymään on sujuvat logistiikan kulkuyhteydet Hämeenlinnanväylältä.

kivistö-kartta