Uusi liiketila menestykseesi!

Kivistön palvelukeskittymästä kohtaamispaikka

Kivistön uusi palvelukeskittymä sijaitsee Vantaan Kivistön kaupunginosassa, erinomaisten raideliikenneyhteyksien varrella olevalla kasvavalla asuinalueella. Vuoteen 2030 mennessä Kivistön asukasluvun on ennustettu nousevan yli
26 000:een ja jo nyt uuden palvelukeskittymän alueella asuu n. 15 300 asukasta.

Lähikauppakeskukselle tyypillistä on tiheä ja nopea asiointi. Kivistön palvelukeskittymästä tulee lähiasukkaiden arjen ostos- ja kohtaamispaikka, jossa asioidaan päivittäin ja halutaan helposti saavutettavia palveluita. Kivistön suuralueella valtaosa asukkaista on nuoria ja keski-ikäisiä aikuisia ja lapsiperheitä ja erityisesti 30–44-vuotiaiden määrän odotetaan lähitulevaisuudessa kasvavan.

Kivistön nimikilpailu päättyi 31.12.2021 - kiitos vastaajille!

Kivistön odotetulle lähipalvelukeskukselle halutaan uusi, suuhun sopiva ja helposti muistettava nimi. Tästä syystä Kivistön hankekehittäjä Lehto Group Oyj sekä kiinteistöosakeyhtiön omistaja Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt käynnistivät 25.11.2021 nimikilpailun suurelle yleisölle.

Kilpailu päättyi 31.12.2021. Kilpailun voittava nimiehdotus julkaistaan vuoden 2022 alkupuolella. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Fiksu mahdollisuus
kasvattaa liiketoimintaa

Kivistön palvelukeskittymä on arjen uusi kohtaamispaikka. Kivistöläisten ei tarvitse lähteä kauemmaksi perusasiointia varten, kun monipuolinen liikevalikoima vastaa arjen tarpeita. Kivistön alueella on tällä hetkellä hyvin vähän palveluita ja alueella on hyvä potentiaali menestyvälle liiketoiminnalle.

Palvelukeskuksen suunniteltuja palveluita mm.:

  • päivittäistavarat
  • kahvilat ja ravintolat
  • julkiset palvelut, kuten kirjasto, terveysasema.
  • lähipalvelut, kuten posti ja apteekki
  • hyvinvointipalvelut, kuten kuntokeskus

Menestyvä uusi liiketila hyvillä liikenneyhteyksillä!

Liiketila hyvien kulkuyhteyksien päässä

Palvelukeskittymä rakennetaan loistavien julkisen- ja kevyenliikenteen yhteyksien solmukohtaan. Liityntäliikenne tuo kohteeseen elävyyttä ja päivittäisen asioinnin asiakkaita. Kevyen liikenteen keskeiset reitit ovat erillään muusta liikenteestä ja mahdollistavat turvallisen saapumisen kaikista suunnista. Palvelukeskittymän lastaus- ja huoltoalueet on sijoitettu mahdollisimman lähelle ympäröivää katuverkkoa. Turvallisilla ratkaisuilla minimoidaan risteävää asiakas- ja huoltoliikennettä. Huoltopiha integroidaan tyylikkäästi rakennuksen arkkitehtuuriin.

Sisäänkäynnit on sijoiteltu siten, että rakennukseen on luontevaa saapua kaikista suunnista. Palvelukeskittymään on sujuvat logistiikan kulkuyhteydet Hämeenlinnanväylältä.

kivistö-kartta

Soita
asiantuntijallemme