Takaisin uutisarkistoon

Lehto Group harkitsee uusien toimitilojen rakentamista Kempeleeseen

Lehto Group Oyj harkitsee uuden toimitilarakennuksen rakentamista Kempeleeseen. Liiketoiminnan voimakkaasta kasvusta johtuen Lehto-konsernin nykyisin käytössä olevat vuokratilat Kempeleen Voimatiellä ovat käymässä ahtaaksi, ja tilantarpeen vuoksi yhtenä vaihtoehtona on uusien toimitilojen rakentaminen.

Lehto on varannut Kempeleen kunnalta tontin nykyisten vuokrattujen toimitilojen välittömästä läheisyydestä kauppakeskus Zeppelinin liittymän vierestä. Lehdon arvion mukaan tontille olisi taloudellisesti järkevää rakentaa noin 6000 neliön suuruiset toimitilat, joista noin kolmasosa tulisi Lehto-konsernin käyttöön. Noin kaksi kolmasosaa tiloista tulisi vuokrata muille toimijoille.

Lehto on parhaillaan käymässä keskusteluja eri tahojen kanssa arvioidakseen, millainen kysyntä kohteen vuokratiloille olisi. On myös mahdollista, että hanke toteutettaisiin yhteistyönä jonkin ulkopuolisen tahon kanssa siten, että Lehto olisi kiinteistön osaomistajana.

Jos hankkeen liiketaloudelliset ja toiminnalliset edellytykset täyttyvät, Lehdolla on edellytykset aloittaa rakennustyöt siten, että rakennus olisi valmiina vuoden 2018 aikana. Lopullista päätöstä hankkeen toteutuksesta ei ole kuitenkaan vielä tehty.

Lisätietoja:
Asko Myllymäki, liiketoimintajohtaja, Lehto Group, puh. 040 527 3294, asko.myllymaki@lehto.fi