Takaisin uutisarkistoon

Lehto luovuttaa puitesopimuksen mukaiset hyvinvointitilat Northern Horizonille

Lehto Group Oyj luovuttaa Northern Horizon Capitalin hallinnoimalle Nordic Aged Care Fund:lle viime joulukuussa allekirjoitetun puitesopimuksen mukaiset hyvinvointitilat.

Lehto luovuttaa nyt ensimmäiset 14 hyvinvointikohdetta sovitusta portfoliosta eri puolella Suomea. Kohteiden rakentamisaikainen rahoitus on hoidettu Lehdon toimesta. Sopimuksessa määritetyt kohteet on rakennettu pääosin vanhushoivan sekä myös päivähoidon ja muiden erityisryhmien käyttöön.

Ensimmäiset kohteet on otettu käyttöön kesällä 2017. Kohteiden käyttäjiksi tulee sekä kuntasektorin että alan valtakunnallisten toimijoiden palvelutuottajia.

”Ko. hyvinvointitilat ovat pääsääntöisesti yksikerroksisia ja ne tarjoavat kodin vanhuksille sekä tilat päivähoidon lapsille. Kohteissa on hyötykäytetty Lehdon hyväksi havaittua konseptoitua rakentamista”, kertoo Lehto Groupin Hyvinvointi-palvelualueen johtaja Tuomo Mertaniemi ja jatkaa:

”Tämä oli meille iso ponnistus. On merkittävää, että yhdelle rahastolle myydään kerralla näin iso määrä kohteita. Olemme itsekin oppineet paljon, miten kansainvälisen rahaston kanssa toimitaan, määritellään ja dokumentoidaan. Nordic Aged Care Fundin kanssa yhteistyö on ollut hyvää, ammattitaitoista ja sujuvaa.”

”Olemme tyytyväisiä saadessamme Pohjoismaihin sijoittavalle hoivakiinteistörahastollemme merkittävää kasvua ja uusia kohteita Suomesta. Nordic Aged Care Fundin painopisteenä on sijoittaa nimensä mukaisesti vanhuspuolen kohteisiin. Yhdessä Lehto Group Oyj:n kanssa olemme saaneet tässä portfoliossa tuotettua moderneja tiloja monelle eri hoivasektorin toimijalle. Useamman uudiskohteen täytäntöönpano yhdellä kerralla on tuonut synergiaa kaupan osapuolille. Hyvin sujunut yhteistyö Lehdon kanssa jatkuu uusien kohteiden valmistumisilla myös tämän ensimmäisen osaportfolion jälkeen”, sanoo Northern Horizonin Suomen maajohtaja Jussi Rouhento.

Lisätietoja:

Lehto Group Oyj
Tuomo Mertaniemi
Hyvinvointitilat palvelualueen johtaja
040 7747 661
tuomo.mertaniemi@lehto.fi

Northern Horizon Capital Oy
Jussi Rouhento

Head of Finland
040 512 9577
jussi.rouhento@nh-cap.com

Northern Horizon Capital lyhyesti:
Northern Horizon on Pohjois-Euroopan markkinoilla toimiva itsenäinen kiinteistösijoitusten hoitaja. Northern Horizon on vuodesta 2007 lähtien kehittänyt ja hankkinut hallinnoimilleen hoivarahastoille yli 100 hoivakotia. Tällä hetkellä Northern Horizon hallinnoi neljää kiinteistörahastoa ja kahta erillistä mandaattia johtaville eurooppalaisille instituutiosijoittajille. Northern Horizon työllistää noin 50 ammattilaista toimistoissaan Kööpenhaminassa, Helsingissä, Tukholmassa, Berliinissä, Vilnanassa ja Tallinnassa.

www.nh-cap.com