Takaisin uutisarkistoon

Lehto vastaa tietomalliosaajapulaan – käynnistää oman LEKA-akatemian!

Rakennusalaa uhkaa uusi akuutti osaajapula – missä ovat rakentamisen digitalisaation osaajat?

Aiemmin suomalaiset rakennusyhtiöt ovat kuuluttaneet vaikeasta työnjohtajapulasta. Nyt työnjohtajaakin kysytympi asiantuntija on tietomallintamisen asiantuntija, jonka rooli rakentamisen digitalisaatiossa on keskeinen. Nopeasti kasvaneella Lehto Groupilla on tälläkin hetkellä haussa kymmenkunta tietomallintamisen osaajaa, joita työmarkkinoilla ei ole vapaana. Tähän haasteeseen Lehto vastaa käynnistämällä työntekijöilleen oman LEKA-akatemian yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.

”Tietomallien käyttöön perustuvalla yhteistyöllä on suuri taloudellinen ja aineeton merkitys, rakentamisen haasteita voidaan vähentää ja siten parantaa rakentamisen laatua. Tietomallin myötä rakennushankkeessa tuotettu tieto saadaan haltuun ja eri osapuolten käyttöön. Samalla sitä voidaan hyödyntää koko rakennuksen elinkaaren ajan”, kertoo Metropolia Ammattikorkeakoulun yliopettaja Päivi Jäväjä.

Lehdon LEKA-akatemian tavoite on tarjota täsmävalmennuksia talousohjattuun tietomallintamiseen ja rakennusprosessin digitalisointiin sekä nykyiselle henkilöstölle, että uusille työntekijöille.

 

Rakennusten tietomallit sisältävät suuren määrän tietoa, jota voidaan hyödyntää rakentamisen kaikissa vaiheissa.

Ketterää kehitystä ja valmennusta

LEKA-akatemian tietomallivalmennukset tarjoavat niin perustietoa tietomallintamisen käytännöistä kuin syventävää tietoa siitä, miten Lehdon talousohjattu tietomallintaminen tukee tuotantoprosessiamme. Valmennusten sisällöt keskittyvät tietomallien tehokkaaseen ja laadukkaaseen hyödyntämiseen, tietomallipohjaisen toimintamallin käyttöönottoon sekä yhteistoiminnallisen työtavan menetelmiin.

”Sisäisiä koulutuksia on ollut jo useita, esimerkiksi suunnittelujohdon ja johdon valmennuksia, sekä lukuisia pilottiprojektikohtaisia valmennuksia. Tietomallinnusta hyödynnetään kaikilla palvelualueilla ja tällä hetkellä tietomallipohjaista toimintatapaa kehitetään edelleen ketterin menetelmin noin 20 pilottiprojektissa. Valmennukset on koettu tärkeinä ja hyödyllisinä oman työn sekä yhteistyön kehittämisen kannalta”, avaa Lehto Groupin digijohtaja Tiina Talvitie.

Tammikuussa 2018 alkaa tietomallintamisen perusteet -valmennus, joka järjestetään Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa Espoossa. Valmennus tarjoaa Lehdon työntekijöille perustiedot ja taidot tietomallien käyttöön ja hyödyntämiseen.

Valmennuksessa suoritetaan malleihin liittyviä perustehtäviä; mallissa navigointia, tiedonhakua mallista, mallien tarkastusta, määrien ottamista mallista sekä tutustutaan tietomallien käyttöä ohjaaviin säädöksiin (YTV2012). Lisäksi yhtenä tärkeänä tavoitteena koulutuksessa on nostaa ymmärrystä tietomallien mahdollisuuksista ja hyödyistä rakennushankkeessa”, Jäväjä kuvailee.

Tietomallintamisen perusteet -valmennukset ovat erittäin suosittuja, sillä kevään kaksi ensimmäistä valmennusryhmää täyttyivät alle viikon kuluessa.

 

Lisätietoja,

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Yliopettaja Päivi Jäväjä

puh. 040 334 0930

 

Lehto Group Oyj

Digijohtaja Tiina Talvitie

puh. 040 734 7850