Lohkot
Linja-autoaseman kortteli, Hämeenlinna

Tehdään yhdessä toimiva kortteli

Tavoitteena on luoda korttelista kaikkia asukkaita yhdistävä, rakennustaiteeltaan korkeatasoinen tiivistyvän sekä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän keskustakortteleiden osa. Erityisesti huomioidaan rakentamisen kauneusarvot sekä asukkaiden mahdollisuus osallistua suunnitteluun.

Osallistu suunnitteluun

Tätä on LOHKOT

LOHKOT tuo korttelille vahvan ja selkeän imagon sekä arkkitehtuuriltaan, asuttavuudeltaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan laadukkaan ratkaisun. Uudet rakennukset sijoitetaan vanhan linja-autoaseman ja Paasikiventien väliselle alueelle. Alue on yksi Hämeenlinnan keskeisimmistä ja keskustan käyntikortti.

Kutsumme kaupunkilaiset mukaan suunnittelemaan aluetta. Kuka tahansa kansalainen voi osallistua korttelin suunniteluun omalla tavallaan – niin tapaamisissa, tapahtumissa kuin sähköisessä ympäristössä.

Osallistamisen aikana yhteistyössä kansalaisten kanssa tehdyt tarkemmat suunnitelmat pohjustavat asemakaavatyötä. Hyvällä yhteistyöllä vahvistetaan kaikkien osapuolten toimintaa ja kilpailukykyä.

Korkeatasoinen arkkitehtuuri houkuttelee kortteliin nykyisiä hämeenlinnalaisia käymään, asumaan tai viettämään aikaa sekä tulevia asukkaita asumaan keskustaan.

Ota yhteyttä

Rakentaja

Taavetti Kärkkäinen
Lehto Group
040 771 1244
taavetti.karkkainen@lehto.fi

Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtipalvelu Oy
Toimitusjohtaja Tommi Luukkonen
040 579 5633
tommi.luukkonen@arkkitehtipalvelu.fi

Projektin aikataulu

Syksy 2017

Osallistamistyö

2017–2018

Asemakaavoitus

2018–2019

Tontin luovutus

2019–2020

Rakentaminen

2021–2022

Alue valmis

Uutiset ja tulevat tapahtumat

Näytä kaikki uutiset

Vaikuta kaavoitukseen

Kerro ideasi ja osallistu asemakaavatyöhön.

Osallistu