Lohkot
Linja-autoaseman kortteli, Hämeenlinna

Ote alueen historiasta

Nykyisen linja-autoaseman aukean juuret ulottuvat syvälle Hämeenlinnan historiaan. 1700-luvulla rakentamaton kaistale jatkui aina Vanajaveteen asti toimien kaupungin vedenottopaikkana. Vanha Hämeenlinna tuhoutui pääosin tulipalossa 1831 ja intendentti Carl Ludwig Engelin johdolla laadittiin uusi ajanmukainen ruutukaava. Engelin suunnitelmassa aukea muotoutuu jo selkeäksi torimaiseksi tilaksi.

1800-luvulla vesistöt muodostivat pääasiallisen tavaroiden kuljetusväylän, joten Vanajavesi teki Rantatorista vilkkaan markkinapaikan vuosisadan loppuun mennessä. Vähitellen kulkuneuvot kaduilla muuttuivat hevosista autoiksi ja ensimmäinen linja-auto saapui Hämeenlinnaan 1920.

Vuonna 1930 Rantatorille rakennettiin Nobel-Strand Oy:n asema odotussaleineen ja lipunmyynteineen. Sota kuitenkin katkaisi pian autoliikenteen ja rakentamisen kehityksen hetkellisesti. Materiaalipulasta huolimatta juna-liikenne ei voinut tyydyttää kaikkea matkustamisen tarvetta ja kaupungistumista. Uuden linja-autoasema suunnittelu aloitettiin tämän tarpeen täyttämiseksi.

Kaupunginarkkitehti Olavi Sahlberg aloitti linja-autoaseman suunnitteluun 1958 ja se valmistui jo seuraavana vuonna. Rantatori on enemmänkin tarina Hämeenlinnasta, jossa ajallinen kerroksellisuus näkyy. Sen vanhin rakennus Palokunnantalo on vuodelta 1893. 1930-luvun Wetterhoffin kotiteollisuusopiston rakennukset ja 1991 valmistunut suuri koulurakennus hallitsevat torin itälaitaa.

Tähän tarinaan LOHKOT lisää arkkitehtuurilla ja ympäristötaiteellaan oman aikamme kerroksen.

Ympäristötaide osana kokonaisuutta

LOHKOT yhdistää ympäristötaiteen keinoin uusien rakennusten arkkitehtuurin ja julkisen tilan. Ympäristötaide integroituu vahvasti rakennettuun ympäristöön ja kaupunkitilaan. Tavoitteena on synnyttää olohuonemainen ulkotila, joka on tilallisesti yhtenäinen ja suunniteltu toimimaan myös valoisan ajan ulkopuolella – kaikkina vuorokauden- ja vuodenaikoina.

Arkkitehdit

Lohkot-ehdotuksella haemme alueelle erityisesti paikan historiallista kerrostuneisuutta. Arkkitehtuurin lähtökohtana on tuore, nykyaikainen kaupunkikuvallinen ilme. Paasikiventien suuntaan avautuva korttelijulkisivu antaa alueelle tunnistettavan identiteetin Vanajaveden suuntaan.

Lohkot-suunnitelman rakennukset näyttäytyvät tasapainoisina veistoksina eri suunnista katsottuna, kattomuoto viivaa rakennukset kokonaisuudeksi. Korttelissa yhdistetään yhtenäisesti ja monipuolisesti ympäristötaide-elementtejä arkkitehtuurin eri tasoille julkisivuissa, valaistuksessa sekä kaupunkikalusteissa.

Tommi Luukkonen, Pasi Widgren, Tuomas Helin
Arkkitehtipalvelu Oy

Vaikuta arkkitehtuuriin

Tehdään yhdessä alueesta viihtyisä, kaunis ja toimiva.

Osallistu