Lohkot
Linja-autoaseman kortteli, Hämeenlinna

Yleiset kysymykset

Rakennetaanko kortteliin hotelli?

Korttelin alustavassa suunnittelussa on ideoitu hotellin sijoittamista osaksi kokonaisuutta. Kaavoituksen ja rakentamisen edetessä, selvitetään todellinen tarve sekä kiinnostuneet toimijat, ja sen pohjalta tehdään lopullinen ratkaisu tehdäänkö hotelliksi suunniteltu rakennus hotelliksi vai asuintaloksi.

Kuinka linja-autoaseman liikenne saadaan hoidettua?

Korttelin kaavoituksen lähtökohtana on toimivat liikennejärjestelyt sekä linja-auto että asukasliikenteelle. Ennen varsinaisen kaavoitustyön aloittamista, Hämeenlinnan kaupunki selvittää osaltaan Paasikivenkadun liikenteen toimivuuden suhteessa linja-autoliikenteeseen sekä Wetterhoffinkadun liikenteen toimivuuden suhteessa parkkikansiliikenteeseen.

Tuleeko kortteliin vuokra- vai omistusasuntoja?

Korttelin asuntomäärä on sen verran suuri, että kortteliin tulee sijoittumaan sekä korkealuokkaisia vuokra- että omistusasuntoja.

Miten voin osallistua hankkeen osallistamisvaiheeseen?

Korttelilla on omat internet-sivut sekä myöhemmässä vaiheessa muita sosiaalisen median kanavia, joiden kautta jaetaan tietoa sekä hankkeesta yleisesti, että osallistamispajoista eri kohderyhmille. Osallistamispajoihin ei pääsääntöisesti tarvitse erillistä ilmoittautumista, vaan pyrimme pitämään ne mahdollisimman avoimina kaikille kaupunkilaisille. Lisäksi olemme mukana yleisesti eri tapahtumissa messuista kauppakeskus tapahtumiin.

Vaikuta kaavoitukseen

Kutsumme kaupunkilaiset mukaan alueen suunnitteluun.

Osallistu