Päättötyöt

Mistä on kyse?

Opinnäytetyöt, gradut, insinöörityöt ja diplomityöt – ohjaamme vuosittain kymmeniä opiskelijoiden päättötöitä monipuolisesti eri aiheista.

Opintojen loppuvaiheessa laadittava päättötyö on opiskelijan tilaisuus syventää omaa asiantuntijuuttaan tietyn aiheen parissa. Opiskelija pääsee työtä laatiessaan soveltamaan teoriaa käytäntöön sekä osoittamaan opintojen aikana hankkimansa ammattitaidon.

Lehto Uralupaus -ohjelmaan valitut opiskelijat voivat halutessaan tehdä opintoihin sisältyvän päättötyönsä toimeksiantona Lehdolle. Jokaiselle päättötyötä tekevälle valitaan oma ohjaaja, joka auttaa ja tukee projektin onnistumisessa.

Päättötyön aiheeseen pääsee vaikuttamaan itse. Opiskelija ja ohjaaja valitsevat yhdessä ajankohtaisen ja tekijää motivoivan kehityskohteen, josta on mielekästä tehdä opintojen päättötyö. Koska haluamme tarjota päättötöiden tekijöille parasta mahdollista ohjausta, päättötyöpaikkoja on varattu ensisijaisesti Lehto Uralupaus -ohjelmassa jo mukana oleville opiskelijoillemme.