Aina asiakaslähtöisesti.
Korkealaatuista kokonaispalvelua yhdellä sopimuksella.

Taloyhtiölle arvon nousua ja rahallista hyötyä

Lehto kumppanina voitte rakentaa uusia hyötyneliötä tuottamaan asuntoyhtiölle jatkuvaa tulevaisuuden tulovirtaa. Ottakaa hukkaneliöt hyötykäyttöön – käyttämätön rakennusoikeus on taloyhtiölle suuri taloudellinen mahdollisuus. Lisärakentamisella yhtiö voi rahoittaa kiinteistön muiden tilojen korjaamista sekä parantaa toiminnallisuutta ja varallisuutta.

Rakennusoikeuden myyminen

Lehto on vakavarainen suomalainen rakennusyhtiö, joka voi ottaa toteuttamisvastuun taloyhtiönne lisärakentamisesta kokonaisuudessaan. Tällöin me lunastamme taloyhtiönne hyödyntämättömän rakennusoikeuden ja huolehdimme tilojen laadukkaan remontoinnin lisäksi myös uusien huoneistojen tai mahdollisten liiketilojen myynnistä. Näin taloyhtiölle vapautuu pääomaa heti. Lehto kantaa vastuun remontista ja taloudellisen riskin huoneistojen myynnistä.

Kaksi projektia yksillä kuluilla

Lisärakentaminen on järkevä toteuttaa taloyhtiön muiden muutostöiden, esimerkiksi putkiremontin tai laajempien peruskorjaushankkeiden  yhteydessä. Se merkitsee parempaa asumismukavuutta ja merkittävää kustannustehokkuutta työmaan perustamisessa. Lehto tarjoaa kaikki palvelut myös muihin korjausrakentamishankkeisiin yli 20 vuoden kokemuksella ja näkemyksellä.

Pohditteko lisärakentamista?

Laaditaan yhdessä kattavat suunnitelmat, tehdään rahoituslaskelmat ja pohditaan ammattimainen toteutusmalli. Lehdon kautta käytössäsi ovat alan parhaat ammattilaiset suunnittelusta aina töiden laadukkaaseen toteutukseen asti.

Rakennusoikeuden mahdollistama lisärakentaminen

Taloyhtiön vapaa rakennusoikeus voidaan hyödyntää esimerkiksi lisäkerroksen rakentamiseen.

Ullakkotilojen muuttaminen asuinkäyttöön

Etenkin vanhemmissa kerrostaloissa on usein uusien asuntojen rakentamiseen sopivaa korkeaa ullakkotilaa. Niiden muuttaminen asunnoiksi tuo taloyhtiöön lisää vastikkeen maksajia ja parantaa kiinteistön energiatehokkuutta.

Sisäpihan lisärakennukset

Taloyhtiön piha-alueiden jo olemassa olevien yleisten rakennusten hyödyntäminen antaa mahdollisuuksia myös liiketilatulojen kasvattamiseen.

Maanalaisrakentaminen

Maan alla olevat kellaritilat on mahdollista hyödyntää rakentamalla niihin esimerkiksi sauna-, kerho- tai harrastustiloja yhtiön asukkaiden yhteiseen käyttöön.

Täydennysrakentaminen

Joskus on mahdollista rakentaa laajennusosa olemassa olevan rakennuksen päätyyn tai kokonaan uusi kerrostalo taloyhtiön tontille. Soveltuu hyvin väljään rakennettujen kasvukeskusten taloyhtiöihin.

Referenssit

As Oy Alakiventie 3

Ainutlaatuisi kattohuoneistoja rakennetaan lisäkerrosrakentamisella Myllypuroon. Näyttävät kattohuoneistot rakennetaan kerrostalon päälle rakennettaviin uusiin lisäkerroksiin, jotka tuovat vanhalle kerrostalolle näyttävävän arkkitehtoonisen ilmeen sekä uusien asukkaiden lisäksi tuloja, joilla voidaan rahoittaa osa yhtiön jo tekemistä korjaushankkeista. Hyväkuntoinen yhtiö tuleekin tarjoamaan nykyaikaista ja vaivatonta asumista uniikeissa kattohuoneistoissa.
Arvokohde

As Oy Meritullinkatu 22

Tässä kiinteistön perusparannushankkeessa tehtiin asuntojen putkiremontin yhteydessä kylpyhuoneiden uusiminen sekä rakennettiin uudet porrashuoneet. Samalla rakennettiin myös ullakolle 4 uutta ullakkoasuntoa (gryndi). Wareco oli perusparannushankkeen jo suunnitteluvaiheessa mukana toteuttamassa hankkeen suunnittelunohjausta.
Arvokohde

As Oy Mechelin

As Oy Mechelin on vuonna 1928 valmistunut Sigurd Frosteruksen suunnittelema rakennus, jota pidetään yhtenä Helsingin arkkitehtuurikohteista. Taloyhtiön ullakolle rakennettiin 4 ullakkohuoneistoa, joista yksi sijaitsee rakennuksen seitsemännessä ja kolme asuntoa rakennuksen kahdeksannessa kerroksessa. Rakennettu asuinkerrosala oli yhteensä 541m2. Ullakkorakentamisen yhteydessä myös taloyhtiön katto uusittiin.