Sopisimmeko toisillemme?

Henkilöstötutkimus paljastaa sen, mitä kukaan ei kehtaa kysyä! Työpaikanvaihto on usein suuri henkilökohtainen päätös. Meidän mielestämme sitä ei pitäisikään tehdä heppoisin perustein. Julkaisemme säännöllisesti henkilöstötutkimuksemme, jotta henkilöstömme ääni voi kertoa sinulle, millainen työnantaja olemme. Toivottavasti tämä auttaa sinua tärkeässä päätöksenteossasi. Tutkimusraportti sisältää koko Lehto-konsernin yhteenvedon.

Kenelle Lehto sopii työpaikaksi parhaiten?

Lehto ei ole mikä tahansa rakennusalan työpaikka, ja on suuri merkitys, missä yrityksessä työskentelet. Jotta voimme testata sovimmeko toisillemme, vertaile sytyttävätkö nämä asiat sinut samalla lailla kuin muut työntekijämme?

Vähäinen byrokratia

Tutkimus osoitti, että henkilöstön kokemuksen mukaan Lehdolla byrokratiaa on vain tarkoituksenmukaisesti. Tähän olemme tietoisesti pyrkineet, sillä mahdollisimman vähäinen byrokratia nopeuttaa päätöksentekoa, tehostaa työskentelyä ja auttaa keskittymään tärkeimpiin työtehtäviin.

”Tämä porukka sen tekee”

Tutkimus osoitti, että Lehdolla on erinomainen yhteishenki, joka auttaa kantamaan myös vaikeuksien yli. Myös reilua ja tasapuolista kohtelua arvostettiin.

Vain mielekästä työtä jaksaa tehdä pitkään

Tutkimuksen mukaan työtehtävät Lehdolla koettiin haastavina, mielenkiintoisina ja hyödyllisinä. Tämä näkyi tutkimuksessa myös omistautuneisuudessa.

Lehdon työntekijät kokevat työnsä keskimäärin vähemmän stressaavana kuin suomalainen verrokkiryhmä. Tämä tulos yllätti työnantajan, sillä monen tiedettiin joutuneen koville hurjassa kasvutahdissa sekä haastavassa työmarkkinatilanteessa, jossa tarvittavaa osaamista ei välttämättä ole löytynyt aina yhtä ripeästi kuin olisi ollut tarve.

Sitoutuminen

Tutkimuksessa kävi ilmi, että Lehdon työntekijät ovat keskimääräistä sitoutuneempia työhönsä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että työtä tehtäisiin yötä myöten, vaan tärkeintä on löytää tasapaino työelämän ja vapaa-ajan välille. Meillä on käytössä mm. monipuoliset työajan joustot ja etätyö, aina tehtävän salliessa.

Osallistaminen päätöksentekoon

Tutkimuksen mukaan henkilöstömme arvostaa sekä osallistamista päätöksentekoon että mahdollisuutta tehdä työhön liittyviä päätöksiä itsenäisesti. Esimerkiksi strategiatyöhön osallistuu laaja joukko talon sisältä ja erilaisiin kehityshankkeisiin valitaan edustajia eri puolilta yritystä.

Jatkuva kehittyminen ja kehittäminen

Lehdon vahvuuksiksi henkilöstö nosti toimintatapojen jatkuvan kehittämisen ja työnantajan kustantamat koulutukset. Julkaisemmekin yleisimmät koulutusohjelmamme työpaikat-sivullemme kesän 2019 aikana.

Pidämme henkilöstömme osaamisen alan kärjessä, sillä esimerkiksi uudet digitaaliset rakennustavat haastavat alaa eikä digiosaamista ole laajalti yrityksen ulkopuolelta saatavilla.

Lehdolla työpaikkaa voi vaihtaa myös talon sisäisesti eri tehtävien, yksiköiden ja maantieteellisten sijaintien välillä. Näin toimivat myös monet rakennusalan opiskelijat Lehdon sisällä saadakseen monipuolisen kokemuksen rakennusalasta.

Palkka ja palkitseminen

Palkkataso nähtiin tutkimuksessa kilpailukykyisempänä verrattuna verrokkiryhmään. Palkkausmalliin Lehdolla kuuluu myös erilaisia tulospalkkiomalleja mm. myynti- ja hankepalkkioita ja työmaan tulokseen liitettyjä palkkiomahdollisuuksia, joten omaan ansiotasoon pystyy jonkin verran vaikuttamaan omalla työllään.

Peruspalkan lisäksi meillä on laaja valikoima luontoisetuja. Palkitsemisen mallia avaamme mieluusti syvemminkin kaikille uusille ehdokkaillemme kun tiedämme tarkemmin osaamisestasi ja kokemuksestasi.

Työvälineet kunnossa

Tutkimuksessa henkilöstö koki, että työvälineet ovat asianmukaisia. Esimerkiksi putkiremonteissa käytämme Hiltin ja Makitan ammattilaislaitteita huoltotakuulla.

Joissakin ohjelmistoissa on tosin vielä kankeutta, mutta kartoitamme kuitenkin jatkuvasti erilaisia digitaalisia työkaluja ja kokeilemme niitä rohkeasti. Viimeisimpänä kiitosta on saanut mm. Synchro 4D -ohjelmisto, joka yhdistää tietomallin ja aikataulun.

Matkalla oikeaan suuntaan

Lehdolla on ollut varsin räväkkä ja muutoksentäyteinen vuosi. Luonnollisesti myös kasvukipujakin on näkynyt. Henkilöstö kuitenkin kokee tutkimuksen mukaan yhtiön viime aikaisen kehityksen neutraalina ja tulevaisuuden valoisana. Muutokset on tutkimuksen mukaan toteutettu pääosin mallikkaasti. Myös valtaosa vastaajista piti ylintä johtoa luottamuksen arvoisena.

Soita rekrytiimille

Missä meillä on vielä tekemistä…?

Perehdytysmalliin lisää satsausta

Nopeassa kasvussa meille on hurjimmillaan tullut kaksi uutta ihmistä joka työpäivä. Tutkimuksessa kävikin ilmi, että uusien henkilöiden perehdytykseen täytyy panostaa jatkossa enemmän. Tähän olemme juuri käynnistäneet perehdytysmallin, joka helpottaa uusien henkilöiden aloittamista. Täysin valmista maailmaa ei vielä ole, mutta tässä otamme isoja harppauksia tänä vuonna.

Tiedonkulku voisi olla tehokkaampaa

Moni tutkimukseen vastannut koki, että nopean kasvun myötä tieto ei kulje enää samalla tavalla kuin pienemmässä yrityksessä. Tähän lääkkeeksi olemme mm. laajentaneet viestintäsovellusten ja etäneuvotteluvälineiden valikoimaa, jotta tiedon jakaminen useamman toimipisteen välillä on tehokkaampaa ja helpompaa. Tässä meillä riittää vielä tekemistä.

Vastuissa ja arvojen noudattamisessa epäselvyyttä

Tutkimus osoitti, että työtehtäviin liittyvässä vastuunjaossa on epäselvyyttä. Tämä juontunee myös yrityskulttuurillemme ominaisesta ”yrittäjämäisestä otteesta” – aiemmin asiat on hoitanut se, joka on ensimmäisenä ehtinyt ja osannut. Työn tehostamiseksi tätäkin on korjattava ja jatkossa teemme henkilökohtaista strategiaan kytkettyä tavoiteasetantaa entistä tarkemmin.

Henkilöstöllemme on tutkimuksen mukaan myös hiukan epäselvää mitkä ovat yrityksemme arvot ja kuinka ne kytkeytyvät toimintaamme.

Enemmän palautetta omasta työstä

Myös palautetta tehdystä työstä toivottiin enemmän. Tässä olemme olleet tosi huonoja. Vanha Lehdolla tunnettu sananlasku sanookin: ”homma toimii silloin, kun kukaan ei valita”. Tässä voisimme ryhdistäytyä.

Meillä on käytössä kehityskeskustelumalli 1-2 kertaa vuodessa. Tämän lisäksi esimiehiä kehotetaan jatkossa pitämään myös vapaamuotoisia ns. johtamisen tunteja eli kahdenkeskisiä keskusteluita alaisen kanssa siitä, miten työt etenevät suhteessa määriteltyihin tavoitteisiin.

Yksiköiden välinen yhteistyö

Lehto on aikoinaan muodostunut lukuisista erillisistä tytäryrityksistä, mikä näkyy meillä jonkin verran edelleen – kukin yksikkö toimii melko itsenäisesti, mikä on hyväkin asia. Vaikka työskentelet Lehdolla, on kullakin yksiköllä omia toimintatapoja ja omanlaisensa kulttuuri. Tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että yksiköiden välinen yhteistyö voisi kuitenkin tehostaa toimintaa ja tästä olemme samaa mieltä.

Sovimmeko toisillemme?

Jos etsit rakennusalalta töitä ja voisimme sopia juuri sinulle, katso avoimet työpaikkamme täältä! Meillä avautuu runsaasti monipuolisia mahdollisuuksia rakennusinsinöörille, rakennusmestarille, talotekniikkainsinöörille, suunnittelijalle ja lukuisille muille eri alojen ammattilaisille.

Rekrytiimimme vastailee työpaikka-aiheisiin tiedusteluihin arkisin klo 9-15 numerossa 09 3154 3100. Kaikki työpaikkoihin liittyvät yhteydenotot käsittelemme ehdottomalla luottamuksella, joten voit huoletta lähestyä meitä ilman että asia leviää nykyiselle pomollesi tai kollegallesi.

Katso kaikki avoimet työpaikat!

Uratarinat

Tutustu
työmahdollisuuksiimme

Työmaatehtävät

Talotekniikka

Suunnittelu

Toimistotehtävät

Tehtaat

Myynti ja hankekehitys

Toimipaikat

Koulutukset

Perehdytysohjelma