Lehto 0-1-2-3 perehdytysmalli uusille työntekijöille

Lehdolla haluamme, että uudet työntekijät saavat parhaan mahdollisen aloituksen työsuhteessaan meillä. Lehto 0-1-2-3 perehdytysmalli on koko konsernia koskeva perehdytysohjelma, jonka jokainen uusi lehtolainen käy läpi. Ajatuksena taustalla on halu osoittaa arvostusta uusille ja nykyisille työntekijöille hyvällä ja selkeällä perehdytysprosessilla.

Lehto 0-1-2-3 perehdytysmalli

0 - Valmistautuminen

1 - Perehdyttäminen

2 - Työn opastus

3 - Lehdon tapa toimia

Lehtolainen

Lehdolla haluamme, että uudet työntekijät saavat parhaan mahdollisen aloituksen työsuhteessaan meillä

Lehto 0-1-2-3 perehdytysohjelman tavoitteena on varmistaa uusien henkilöiden mutkaton sopeutuminen työyhteisöön ja luoda edellytyksiä tuottavalle työskentelylle heti työsuhteen alkutaipaleelta. Uusi työntekijä oppii tiedostamaan ja tunnistamaan Lehdon toimintatavat, uudet työkaverit sekä oman työnsä sisällön ja siihen liittyvät odotukset.  Lehto 0-1-2-3 perehdytysohjelman kautta myös esimiehelle annetaan eväitä, tukea ja työkaluja alaisensa perehdyttämiseen ja työnopastukseen. Näin uudelle työntekijälle annetaan hyvät lähtökohdat onnistua ja menestyä työssään riittävän tiedonsaannin ja tukiverkoston kautta.

Kiinnostuitko Lehdosta työpaikkana? Kuulisimme sinusta mielellämme lisää!

Nelivaiheinen perehdytysohjelma Lehto 0-1-2-3 suoritetaan työntekijän koeajan aikana

Nelivaiheinen perehdytysohjelma Lehto 0-1-2-3 suoritetaan työntekijän koeajan aikana. Perehdytysohjelman eri vaiheet sisältävät toimenpiteet valmistautumisesta työsuhteen ensimmäisiin päiviin ja kuukausiin. Mallin toteutukseen osallistuu esimiehen lisäksi myös nimetty kummikollega, joka toimii työntekijän tukena kaikissa uuteen työyhteisöön tutustumiseen liittyvissä asioissa.

Lehdon 0-1-2-3 perehdytysmallin lähtökohtana on ollut uuden työntekijän näkökulma siitä, mitä hän odottaa tullessaan uuteen työpaikkaan. Perehdyttäminen ja työnopastus on meillä henkilötasoinen projekti, joka saatetaan muidenkin projektien tavoin alusta loppuun sovitussa aikataulussa, talojen rakentamisen lisäksi rakennamme myös kestävää työsuhdetta.

Soita rekrytiimille

Uratarinat

Tutustu
työmahdollisuuksiimme

Toimistotehtävät

Tehtaat

Myynti ja hankekehitys

Toimipaikat

Koulutukset

Työmaatehtävät