Koulutuksemme

Lehdolla urapolkuasi tuetaan hyvien koulutusten ja valmennusten avulla. Näin osaamisesi pysyy aina askelta edellä!

Järjestämme säännöllisesti muun muassa peruskoulutuksia, opetustilaisuuksia ja kursseja, kuten perehdytystilaisuuksia, työturvallisuuskoulutusta ja IT-koulutuksia järjestämme läpi vuoden. Lisäksi tarjoamme mielellämme myös muita henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyviä valmennuksia.

Viimeisimpänä olemme järjestäneet esimerkiksi myynnin, neuvottelutaidon ja juridiikan koulutuksia, tutustumista uusiin rakennusmateriaaleihin ja asennustyön menetelmiin sekä hankintatoimen koulutuksia.

Tuotantoakatemia – toimintatavat ja johtajuus työmailla

 • Tunnistatko tuottamattoman työn työmaalla? Osaatko vähentää sitä?
 • Onko sinulla käytössä työmaan johtamiseen tehokkaimmat vaikuttamisen välineet ja toimintatavat?
 • Miten varmistat laadun työmaalla?
 • Miten voit työnjohtajana johtaa asiakaskokemusta? Osaatko tunnistaa asiakkaalle tärkeimmät asiat ja panostaa niihin?
 • Tunnetko työmaan lompakon? Kuinka kustannuksien suunnittelu ja ennakointi vaikuttaa työmaan tulokseen?
 • Miksi lopussa tulee aina kiire? Osaatko asettaa rakennusprojektille realistiset tavoitteet ja seurata toteumaa?

 

Lehto Tuotantoakatemia on suunniteltu juuri sinulle, joka työskentelet esimerkiksi työnjohtajana, vastaavana työnjohtajana tai työpäällikkönä vastaten työmaatuotannosta.

Työn ohessa suoritettavassa valmennuksessa käydään tuotantoaiheita läpi case-tyyppisesti keskustelujen ja vuorovaikutteisten esitysten avulla. Tuotantoakatemia on osa Lehdon työmaatoimihenkilöiden perehdytysohjelmaa.

Valmennus järjestetään webinaareina, lähiopetuspäivinä sisältäen muutamia ennakkotehtäviä sekä ryhmä- ja parityöskentelyä, jonka aikana pääset sparrailemaan tuotantoaiheista laajemmallakin porukalla! Näin saadaan parhaat käytännöt jaettua yli työmaiden ja yksikkörajojen.

Valmennuksen tavoitteena on kasvattaa työmaiden tuottavuutta sekä parantaa asiakaskokemusta, laatua ja työturvallisuutta. Tähän ratkaisuna on kehittää työmaiden johtamista ja suunnitelmallisuutta. Valmennuksen aikana sinulle kirkastuu, kuinka työmaatuotantoa voidaan johtaa tuloksekkaasti ja tehokkaasti.

Soita rekrytiimille

LEKA-akatemia – tietomallintamisen valmennus

Lehdon LEKA-akatemian tavoitteena on tarjota täsmävalmennuksia talousohjattuun tietomallintamiseen ja rakennusprosessin digitalisointiin. Omat asiantuntijamme ovat projektien käytettävissä ja varmistavat tietomallien tehokkaan käytön.

Osa koulutuksesta järjestetään yhteistyössä Metropolia AMK:n kanssa. HUOM! Lisätehtävillä täydentämällä Tietomallintamisen perusteet -opintojakson suoritus oikeuttaa 3 opintopisteen AMK-tasoiseen suoritukseen.

 
Tietomallintamisen perusteet
 • Johdantoa tietomalleihin
 • Yleiset tietomallivaatimukset – YTV2012 ohjeet, laadunvarmistus ja havainnollistaminen
 • Tiedonvaihto eri ohjelmistojen välillä, IFC
 • Katseluohjelmiin tutustuminen (Solibri, Trimble Connect)
 • Tietomallien tietosisällön tuottaminen suunnitteluohjelmista (ArchiCAD ja Tekla Structures)
 • Tietomalli eri osapuolten näkökulmasta
 • Tietomalli käytännössä ja hyviä käytänteitä

 

Johtamisen akatemia 1 – esimiestyön perusteet

Tämä suosittu koulutus järjestetään kaikille Lehdolle esimiesasemaan tuleville työntekijöille.

Koulutuksen tavoitteena on

 • tutustuttaa Lehdon strategiaan ja perehdyttää strategian johtamiseen arjessa
 • oppia ymmärtämään ihmisten erilaisia käyttäytymis- ja vuorovaikutustyylejä johtamisen lähtökohtana
 • oppia mukauttamaan oma käyttäytyminen toisen tarpeiden mukaiseksi vuorovaikutuksen parantamiseksi
 • oppia Lehdolla työskentelevän esimiehen vuosikellon rytmi ja tapahtumat esimiestyön tukena

 

Johtamisen akatemia 2 – johtajuus palvelualueella ja projekteissa

Koulutus on jatkoa Johtamisen akatemia 1:lle ja on tarkoitettu Lehdolla keskijohdossa työskenteleville esimiehille.

Koulutuksen tavoitteena on syventää osaamista

 • strategian jalkauttamisessa
 • johtamisjärjestelmän mukaisessa johtamisessa
 • muutoksen johtamisessa
 • ihmisten johtamisessa tarvittavissa valmennus-, konfliktinratkaisu- ja palautteenantotaidoissa

Tässä valmennuksessa pääset keskustelemaan luottamuksellisesti muiden samassa tilanteessa työskentelevien esimiesten kanssa ja saat ratkaisuehdotuksia ja konkreettisia työvälineitä haastavimpiinkin esimiestilanteisiin. Tämä koulutus myös selkeyttää työsi suuntaa ja auttaa keskittymään tärkeimpiin asioihin.

Katso kaikki avoimet työpaikat!

Uratarinat

Tutustu
työmahdollisuuksiimme

Jätä avoin hakemus

Talotekniikka

Suunnittelu

Toimistotehtävät

Tehtaat

Myynti ja hankekehitys

Toimipaikat

Työmaatehtävät

Perehdytysohjelma