Vuoden 2016 näkymät

Lehto Group täsmensi 3.2.2017 arviotaan vuoden 2016 taloudellisista näkymistä.

Tilintarkastamattomien laskelmien mukaan vuoden 2016 liikevaihto kasvoi edellisvuodesta noin 31 % noin 361 miljoonaan euroon ja liikevoitto oli noin 40 miljoonaa euroa, eli hieman yli 11 % liikevaihdosta.

Ennakoitua korkeamman liikevaihdon ja liikevoiton taustalla on odotuksia nopeampi edistyminen asuntojen, toimitilojen ja hyvinvointitilojen rakentamisessa sekä toimitilojen myynnissä vuoden 2016 lopussa.