VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Maa, jossa asun:

Maa, jossa olen tällä hetkellä:

Nämä tiedot on tarkoitettu ainoastaan Suomessa asuville ja siellä tällä hetkellä oleville henkilöille sekä muille sallituille henkilöille, jotka asuvat ja ovat tällä hetkellä muualla kuin Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Lehto Group Oyj:n (“Yhtiö”) näillä verkkosivuilla olevia tietoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule jakaa tai levittää suoraan tai välillisesti henkilöille, jotka asuvat tai ovat tällä hetkellä Yhdysvalloissa (mukaan luettuna sen territoriot ja muut alueet), Yhdysvaltain osavaltioissa tai Washington DC:ssä (”Yhdysvallat”), Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Singaporessa tai muilla alueilla, joissa tämä saattaisi johtaa paikallisten arvopaperilakien tai määräysten rikkomiseen, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä, ostaa tai luovuttaa Yhtiön osakkeita tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Singaporessa tai muilla alueilla, joissa tämä saattaisi johtaa paikallisten arvopaperilakien tai määräysten rikkomiseen.

Näillä verkkosivuilla mainittuja Yhtiön osakkeita (”Osakkeet”) ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen, ”arvopaperilaki”) nojalla eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion viranomaisessa. Osakkeita ei saa tarjota, myydä, pantata tai muuten suoraan tai välillisesti luovuttaa Yhdysvaltoihin tai (arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille) yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun lukuun ottamatta henkilöä, joka ei ole (arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritelty) yhdysvaltalainen henkilö Regulation S -säännöksen mukaisessa ulkomaisessa transaktiossa.

Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan tai Singaporen arvopaperilakien mukaisesti, ja tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta niitä ei saa tarjota tai myydä henkilöille, joiden rekisteröity osoite on Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Singaporessa tai jotka ovat tai asuvat Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Singaporessa, eikä tällaisten henkilöiden lukuun tai eduksi. Osakkeita ei tarjota yleisölle Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Singaporessa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tietoja saadaan jakaa ja osoittaa vain (a) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (1) artiklan piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksista tai (b) Määräyksen 49 (2) (a)-(d) artiklan piiriin kuuluville yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille artiklan 49(1) piiriin kuuluville henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia näiden tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen käyttö voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Suomen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, että heihin sovellettavat paikalliset lait tai määräykset eivät kiellä tai rajoita näille verkkosivuille siirtymistä tai edellytä rekisteröintiä tai hyväksyntää arvopapereiden hankintaa varten. Mitään tällaista rekisteröintiä tai hyväksyntää ei ole haettu eikä myönnetty Suomen ulkopuolella. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, mikäli joku henkilö rikkoo sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Näin ollen vahvistan, että:

  1. Asun ja olen tällä hetkellä Yhdysvaltojen, Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan tai Singaporen ulkopuolella, ja
  2. Asun ja olen tällä hetkellä (a) Suomessa tai (b) Suomen ja edellä kohdassa (1) tarkoitettujen maiden ulkopuolella, ja olen oikeutettu näkemään tällä verkkosivulla olevat tiedot ja asiakirjat ilman mitään oikeudellisia rajoituksia ja Yhtiön puolelta edellytettäviä lisätoimenpiteitä.

Olen lukenut ja ymmärrän edellä mainitut rajoitukset ja suostun toimimaan niiden mukaisesti.

Nämä tiedot on tarkoitettu ainoastaan Suomessa asuville ja siellä tällä hetkellä oleville henkilöille sekä muille sallituille henkilöille, jotka asuvat ja ovat tällä hetkellä muualla kuin Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa.

En hyväksy

KÄYTTÖ ESTETTY

Lehto Group Oyj:n (“Yhtiö”) näillä verkkosivuilla olevia tietoja ei saa luovuttaa, julkaista tai jakaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa (mukaan luettuna sen territoriot ja muut alueet), Yhdysvaltain osavaltioissa tai Washington DC:ssä (“Yhdysvallat”), Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, tai Singaporessa eikä muilla alueilla, joissa tämä saattaisi johtaa paikallisten arvopaperilakien tai määräysten rikkomiseen.

Siirry etusivulle

Nämä tiedot on tarkoitettu ainoastaan Suomessa asuville ja siellä tällä hetkellä oleville henkilöille sekä muille sallituille henkilöille, jotka asuvat ja ovat tällä hetkellä muualla kuin Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa.