Vuosikertomus 2016

Lehto Group Oyj:n vuosikertomuksensa vuodelta 2016 sisältää vuosikatsauksen, tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistä. Samassa yhteydessä on päivitetty Lehto Group Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2016.