Vuosikertomus 2018

Lehto Group Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2018 sisältää vuosikatsauksen, tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, yritysvastuuraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistä. Samassa yhteydessä on päivitetty Lehto Group Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2018.