Vuosikertomus 2019

Lehto Group Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2019 sisältää vuosikatsauksen, tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, yritysvastuuraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistä. Samassa yhteydessä on päivitetty Lehto Group Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2019.