Vuosikertomus 2017

Lehto Group Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2017 sisältää vuosikatsauksen, tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, yritysvastuuraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistä. Samassa yhteydessä on päivitetty Lehto Group Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2017.