Yritysvastuuraportti

Lehto julkaisee yritysvastuuraporttinsa viimeistään 19.3.2018.