Bokslut 2018
Omsättning ökade
med 20,7 %,
rörelsevinst 5,2 %
Lehto är en föregångare för framtidens byggande

Framtidens innovationer för framtidens generationer

Lehto Group Abp är ett finländskt byggföretag, vars rötter sträcker sig mer än 20 år bakåt i tiden till Österbotten. Vi är en innovativ förnyare och utvecklare inom byggbranschen. Kärnan inom Lehto är det ekonomistyrda byggandet, som har sin grund i den planlagda styrningen. Vi utnyttjar vår egen produktionsanläggning, där tillverkar vi innovativa standardlösningar som köks- och badrumsmoduler. Vår produktion garanterar ett bättre byggande, torrkedja och jämnare kvalitet i jämförelse med byggande på byggplatsen.

Innovativa lösningar för byggande – från planering till verkställande

Lehto är utvecklare av det ekonomistyrda byggandet och en trendsättare inom branschen

Vi är en innovativ förnyare och föregångare inom byggbranschen. Vår ekonomistyrda verksamhetsmodell effektiviserar produktiviteten inom byggandet, och säkerställer kvaliteten på byggandet samt frambringar betydande tids- och kostnadsfördelar för kunden.

Vi har förnyat de gamla, långsamma och dyra verksamhetsmetoderna inom byggandet samt gett mer effektivitet i planeringen och byggandet genom nya innovativa lösningar som lämpar sig för serietillverkning, såsom moduler och element.

Ekonomistyrt byggande