- Lehtos koncept är unikt eftersom vi tar det industriella tänkandet, kvaliteten och förutsägbarheten till en helt ny nivå...

Thomas Perslund VD