Tryggt och enkelt

Att köpa hus från Lehto

Enkelhet genomsyrar hela vår affärsidé, därför ska det självklart vara enkelt att köpa ett hus från oss. Vi planerar och genomför hela processen från ritning och markarbeten till slutstädning. Vår förutsägbara process gör att vi levererar till ett fast pris och på avtalat datum.

Med vår innovativa, högt industrialiserade metodik och kontrollerade tillverkningsmiljö, minskar vi resursåtgången samtidigt som vi kapar kostnader och kortar produktionstiden.

 

Ett avtal och ett fast pris för hela entreprenaden

Vi planerar och genomför processen från ritning och markarbeten till slutstädningen. Allt sker med ett avtal och till ett fast pris. Vi bär helhetsansvaret för entreprenaden och vi tar självklart ansvar även under garantitiden.

 

Garanterat inflyttningsdatum

Vår tillverkningsprocess reducerar produktionstiden från start till levererat och inflyttningsklart hus. På så sätt blir det inga obehagliga överraskningar under projektets gång och därför kan vi avtala om ett inflyttningsdatum redan vid kontraktsskrivning.

Produktserie Lignum

Utgångspunkten för Lignums hus har redan från ritbordet varit att hålla hög kvalitet, med fokus på arkitekturen och där ingen detalj förbisetts. Husen är producerade med hållbara materialval där stor hänsyn tagits till det nordiska designarvet i gestaltning och interiör. Resultatet är ett smakfullt hus i nordiskt trä, med ett frånpris på ca 
15 000 kr/bta ex moms, där husen utgår ifrån ett antal basutformningar vars gestaltning på ett enkelt sätt kan anpassas beroende på omgivande miljö, och med ett antal variationsmöjligheter vad gäller antal våningar och lägenheter per plan. Arkitektur och design har varit en viktig aspekt i framtagningen och Lehtos egna arkitekt har varit ytterst ansvarig för gestaltning och utformning.

Lignumseriens arkitekt Anna Fridolin om Lignumserien: ”Arkitekturfokus från början ger en bättre produkt…”

I Finland har vi byggt bostäder i drygt 15 år. Här är några av våra senaste exempel:

Lehto-Process

Steg 1

Tillsammans undersöker vi förutsättningarna för er fastighet. Om vi bedömer att Lignums hustyp passar området och dess förutsättningar, fortsätter processen.

Det vi beaktar tillsammans är:

 • Detaljplan eller översiktsplan
 • Topografi
 • Övriga förutsättningar

Steg 2

Vi har ett antal olika hustyper och lägenhetsstorlekar som är optimerade för alla de krav som ställs för att få en ändamålsenlig fastighet till ett rimligt pris. I det här steget väljer ni vilka storlekar och utformning som önskas utifrån markförutsättningar.

Det vi beaktar tillsammans är:

 • Att optimera byggrätt
 • Önskemål om lägenhetsfördelning
 • Maximera bostadsyta
 • Eventuella tillval

Steg 3

Här väljer ni önskat fasadmaterial och fasadkulör. 
Vi har dessutom tagit fram några olika taklösningar.

Det vi beaktar tillsammans är:

 • Vilket fasadmaterial som passar bäst
 • Färgsättning på fasad
 • Materialval tak

Steg 4

Den exteriöra omgivningen är också viktig för helhetskänslan. Vi kan räkna på kostnaden utifrån önskemål som träd, buskar, gräsmatta och parkering till exempel.

Det vi beaktar tillsammans är:

 • Vad det finns för P-tal att ta hänsyn till
 • Uteplatser för boende
 • Bedömning av storleken på markåtgärder

Steg 5

Vi lämnar ett fast pris för hela entreprenaden. Offerten är bindande utifrån de förutsättningar vi nu känner till.

Steg 6

Efter överenskommen offert skriver vi ett exklusivt LOI som säkerställer att geoteknisk undersökning kan genomföras. Vi lägger nu också en preliminär order i våra fabriker för att säkerställa den kommunicerade leveranstiden.

Steg 7

Vi kan hjälpa er med bygglovshandlingar eller handlingar för detaljplaneprocessen. Vi genomför den geotekniska undersökningen för att säkerställa markförhållanden för att sedan ge ett slutligt fast pris. Då vi arbetar med en standardiserad process och högt industriellt byggande är i princip all projektering redan framtagen vid den här tidpunkten.

Steg 8

När alla myndighetsbeslut är klara och den geotekniska undersökningen är gjord, fastställer vi tidplanen.

Steg 9

Nu börjar det närma sig produktionsstart!

Efter geoteknisk undersökning vet vi mer om markförhållandena och justerar eventuellt offerten efter behov. Vi skriver slutligt kontrakt och påbörjar produktionen.

Steg 10

Ert inflyttningsklara hus levereras och ni kan välkomna era boende till sina nya hem.

Hållbarhet

Hållbarhet är utgångspunkten i allt vi gör och för oss betyder det flera saker, våra hur ska vara bra för jordklotet, medarbetarna och slutkunden som kommer bo i våra hus.

 

Hållbar produktion

Genom att vi tillverkar husen i fabrik och utgår från standardiserade planlösningar och komponenter, minskas resursåtgången och spillmaterialet som blir över kan återanvändas. Vi använder bara högkvalitativt nordiskt trä som är producerat utifrån hållbara principer och använder enbart miljöcertifierade och godkända kemikalier. Alla våra fabriker drivs självklart med grön el.

 

Hållbara arbetsförhållanden

Alla som jobbar i fabrikerna och på våra arbetsplatser är anställda av oss, och arbetar i en kontrollerad och säker miljö. Vi försöker så långt det är möjligt ha kontroll över hela produktionsprocessen och minimera antalet mellanhänder. Det ökar både kvaliteten för våra kunder och arbetsmiljösäkerheten i produktionen.

 

Hållbara bostäder och boendemiljöer

Att uppföra ett hus eller kanske ett helt nytt bostadsområde måste göras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Bostäder som håller både avseende kvalitet och funktion, men också vad gäller design. Vi förvaltar det nordiska designarvet med hållbara materialval och stilrena miljöer som får människor att trivas under många år framöver. Trähusens charm bidrar dessutom till en harmonisk och trevlig utomhusmiljö