Tryggt och enkelt

Att köpa hus från Lehto

Våra husets har ett unikt utseende med inspiration taget från Finland. Vi planerar och gör allt från ritning och markarbeten till slutprodukt. Allt sker med ett avtal, med snabbt leveranstid och till ett billigt pris. Kontakta oss för information.

Produktserie Lignum

Utgångspunkten för Lignums hus har redan från ritbordet varit att hålla hög kvalitet, med fokus på arkitekturen och där ingen detalj förbisetts. Husen är producerade med hållbara materialval där stor hänsyn tagits till det nordiska designarvet i gestaltning och interiör. Resultatet är ett smakfullt hus i nordiskt trä, med ett frånpris på ca 
15 000kr/bta ex moms, där husen utgår ifrån ett antal basutformningar vars gestaltning på ett enkelt sätt kan anpassas beroende på omgivande miljö, och med ett antal variationsmöjligheter vad gäller antal våningar och lägenheter per plan. Arkitektur och design har varit en viktig aspekt i framtagningen och Lehtos egna arkitekt har varit ytterst ansvarig för gestaltning och utformning.

Hör Anna Fridolin, ansvarig arkitekt, berätta om arkitektur tänket

Play Video

Lehto-Process

Steg 1

Tillsammans undersöker vi förutsättningarna för er fastighet. Om vi bedömer att Lignums hustyp passar området och dess förutsättningar, fortsätter processen.

Det vi beaktar tillsammans är:

  • Detaljplan eller översiktsplan
  • Topografi
  • Övriga förutsättningar

Steg 2

Vi har ett antal olika hustyper och lägenhetsstorlekar som är optimerade för alla de krav som ställs för att få en ändamålsenlig fastighet till ett rimligt pris. I det här steget väljer ni vilka storlekar och utformning som önskas utifrån markförutsättningar.

Det vi beaktar tillsammans är:

 • Att optimera byggrätt
 • Önskemål om lägenhetsfördelning
 • Maximera bostadsyta
 • Eventuella tillval

Steg 3

Här väljer ni önskat fasadmaterial och fasadkulör. 
Vi har dessutom tagit fram några olika taklösningar.

Det vi beaktar tillsammans är:

 • Vilket fasadmaterial som passar bäst
 • Färgsättning på fasad
 • Materialval tak

Steg 4

Den exteriöra omgivningen är också viktig för helhetskänslan. Vi kan räkna på kostnaden utifrån önskemål som träd, buskar, gräsmatta och parkering till exempel.

Det vi beaktar tillsammans är:

 • Vad det finns för P-tal att ta hänsyn till
 • Uteplatser för boende
 • Bedömning av storleken på markåtgärder

Steg 5

Vi lämnar ett fast pris för hela entreprenaden. Offerten är bindande utifrån de förutsättningar vi nu känner till.

Steg 6

Efter överenskommen offert skriver vi ett exklusivt LOI som säkerställer att geoteknisk undersökning kan genomföras. Vi lägger nu också en preliminär order i våra fabriker för att säkerställa den kommunicerade leveranstiden.

Steg 7

Vi kan hjälpa er med bygglovshandlingar eller handlingar för detaljplaneprocessen. Vi genomför den geotekniska undersökningen för att säkerställa markförhållanden för att sedan ge ett slutligt fast pris. Då vi arbetar med en standardiserad process och högt industriellt byggande är i princip all projektering redan framtagen vid den här tidpunkten.

Steg 8

När alla myndighetsbeslut är klara och den geotekniska undersökningen är gjord, fastställer vi tidplanen.

Steg 9

Nu börjar det närma sig produktionsstart!

Efter geoteknisk undersökning vet vi mer om markförhållandena och justerar eventuellt offerten efter behov. Vi skriver slutligt kontrakt och påbörjar produktionen.

Steg 10

Ert inflyttningsklara hus levereras och ni kan välkomna era boende till sina nya hem.

Hållbarhet

shutterstock_422797459

Hållbarhet är utgångspunkten i allt vi gör och för oss betyder det flera saker, våra hur ska vara bra för jordklotet, medarbetarna och slutkunden som kommer bo i våra hus.

 

Produktion

Volymelementen tillverkas torrt och säkert i våra egna fabriker där lägenheterna med allt från kör till hatthylla färdigställs innan de paketeras och transporteras till arbetsplatsen.

Montage på plats utförs sedan enligt en genomarbetad och optimerad process framtagen utifrån vår 15-åriga erfarenhet. Så mycket som möjligt utförs i fabrik för att minimera arbete på plats, korta mer byggtiden samt minskar kvalitetsriskerna.

Arbetsförhållande

Arbetsmiljön är central och vi följer givna processer. Inga irrationella beslut fattas på arbetsplatsen utan vi följer en given manual. Vi etablerar oss, bereder mark och grundlägger, våra prefabricerade volymelement anländer till arbetsplatsen och lyfts på plats. Därefter kompletteras våra volymelement. I och med vår höga prefabriceringsgrad är mängden arbete på arbetsplatsen minimerad. Vi säkerställer funktion och kvalitet genom provning och besiktning, och lämnar över nyckelfärdiga hem när avetablering är slutförd och marken är iorningsställd. Allt detta med en leveranstid på ca 6 månader från start av produktion i fabrik