Tryggt och enkelt

Att köpa hus från Lehto

Genom att erbjuda ett antal husmodeller med olika planlösningar finns möjlighet att skapa sitt eget unika hus. Vi planerar och genomför processen från ritning och markarbeten till slutstädningen. Allt sker med ett avtal, med fast leveranstid och till ett fast pris. Vi bär helhetsansvaret för entreprenaden och vi tar självklart ansvar även under garantitiden.

Lehto-processen

Steg 1

Tillsammans undersöker vi möjligheterna för er tilltänkta byggrätt. Om vi anser att den skulle passa området och dess förutsättningar, fortsätter processen.

Det vi beaktar tillsammans är:
– Gällande detaljplan
– Topografi
– Andra förutsättningar

Steg 2

Vi har ett antal olika husmodeller och lägenhetsformat som är optimerade för alla de krav som ställs för att få till en ändamålsenlig fastighet till ett rimligt pris. I det här steget väljer ni vilka storlekar och struktur som önskas utifrån markförutsättningar.

Det vi beaktar tillsammans är:
–  Optimera byggrätt
–  Önskemål om lägenhetsfördelning
–  Maximera bostadsyta
–  Tillval såsom golv, färgsättning etc

Steg 3

Här väljer ni önskat fasadmaterial. Vi har dessutom tagit fram några olika taklösningar för att lätt kunna se hur huset kommer att se ut.

Det vi beaktar tillsammans är:
–  Vilket fasadmaterial som passar bäst
–  Färgsättning på fasad
–  Materialval tak

Steg 4

Den exteriöra omgivningen är också viktig för helhetskänslan, och om ni önskar kan vi hjälpa er med detta och räkna på kostnaden utifrån önskemål som träd, buskar, gräsmatta och parkering till exempel.

Det vi beaktar tillsammans är:
–  Vad finns för P-tal att ta hänsyn till?
–  Uteplatser för boende
–  Bedömning av storleken på markåtgärder

Steg 5

Vi lämnar ett fast pris för hela entreprenaden. Offerten är bindande utifrån de förutsättningar vi nu känner till.

Steg 6

Efter överenskommen offert skriver vi ett exklusivt LOI som säkerställer att geoteknisk undersökning kan genomföras. Vi lägger nu också en preliminär order i våra fabriker för att säkerställa de leveranstider som ni förväntar er.

Steg 7

Vi kan hjälpa er med bygglovshandlingar eller handlingar för detaljplaneprocessen. Vi kan genomföra den geotekniska undersökningen för att säkerställa markförhållanden för att sedan ge ett slutligt fast pris. Då vi arbetar med med högt industriellt byggande är i princip all projektering redan klar vid den här tidpunkten.

Steg 8

När alla myndighetsbeslut är klara och den geotekniska undersökningen är gjord, fastställer vi tidplanen.

Steg 9

Nu börjar det närma sig produktionsstart!
Efter geoteknisk undersökning vet vi mer om markförhållandena och justerar vid behov offerten utifrån eventuella förändringar kring dessa. Vi skriver slutligt kontrakt och påbörjar arbetet.

Steg 10

Ert inflyttningsklara och Svanenmärkta hus levereras, och ni kan välkomna era hyresgäster till sina nya, funktionella och smakfullt inredda hem.

Kontakta oss så diskuterar vi dina behov och löser dem tillsammans.

 

Hållbarhet

Hållbarhet är en utgångspunkt i allt vi gör och för oss betyder det flera saker, alla med slutresultatet att det är bra för både jordklotet, medarbetarna och människorna som till sist ska bo i våra hus.

Hållbar produktion

Genom att vi i tillverkar husen i fabrik och utgår från standardiserade planlösningar och komponenter, minskas resursåtgången och spillmaterialet som blir över kan återanvändas. Vi använder bara högkvalitativt nordiskt trä som är producerat utifrån hållbara principer och använder bara miljöcertifierade och godkända kemikalier. Alla våra fabriker driftas självklart med grön el.

Hållbara arbetsförhållanden

Alla som jobbar i fabrikerna och på våra arbetsplatser är anställda av oss, och arbetar i en kontrollerad och säker miljö. Vi försöker så långt det är möjligt ha kontroll över hela produktionsprocessen och minimera antalet mellanhänder. Det ökar både kvaliteten för våra kunder och arbetsmiljösäkerheten i produktionen.

Hållbara bostäder och boendemiljöer

Att uppföra ett hus eller kanske ett helt nytt bostadsområde måste göras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Bostäder som håller både avseende kvalitet och funktion, men också vad gäller design. Vi förvaltar det nordiska designarvet med hållbara materialval och stilrena miljöer som får människor att trivas under många år framöver. Trähusens charm bidrar dessutom till en harmonisk och trevlig utomhusmiljö.