Ett, två, tre.
Ett avtal, fast pris, avtalad inflyttningsdag.

Tillsammans bygger vi en ny skola

Lehto erbjuder tidsenliga, moderna inlärningsmiljöer, där den smarta planlösningen har utarbetats tillsammans med yrkesmänniskor inom undervisningssektorn – och genom att utnyttja Lehtos innovationer!

Vi planerar varje skola individuellt, tillsammans med användarna. Vid planeringen tar vi alltid hänsyn till att lokalerna även ska kunna användas på kvällar och veckoslut, till exempel för hobbyverksamhet och fester.

Genom att tillsammans konkurrensutsätta planeringen och byggandet kan ni uppnå betydande besparingar i både tid och pengar. Vi hos Lehto arbetar utifrån principen om ett avtal, enligt överenskommen tidsplan och till fast pris.

Mångsidiga och hälsosamma planlösningar

Skolorna från Lehto planeras utgående från användarnas behov och genom att lyssna på kommunens önskemål – utan att förglömma ekonomin! Redan inom några veckor kan vi lägga fram arkitektskisser, prisuppgifter och leveransinnehåll för beslutsfattare och tekniska experter.

Vi bygger snabbt och kostnadseffektivt en modern, välfungerande skola – studierna i den nya skolan kan till och med inledas redan ett år efter att byggbeslutet har fattats! Den enkla och behändiga Nyckelfärdigt-leveransen omfattar, om du så önskar, även inredning, asfaltering, gräsmattor, lekplatser, spelplaner, cykelställningar osv.!

 

Läs mer våra referenser!