Verkställande direktören och koncernledningen

Verkställande direktören sköter Bolagets löpande förvaltning i enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören svarar för att Bolagets bokföring är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Verkställande direktören skall ge styrelsen och dess ledamöter de upplysningar som styrelsen behöver för att sköta sina uppgifter.

Till sitt stöd har verkställande direktören Lehto-koncernens ledningsgrupp, som fr.o.m. 1.3.2017 består av de personer som nämns nedan. Koncernledningens uppgift är att ge stöd till verkställande direktören i de uppgifter som tillhör verkställande direktörens mandat , deras genomförande och uppföljning, särskilt vad gäller affärsverksamhetens utveckling, finansiering, finansförvaltning, intern kontroll och riskhantering.

Hannu Lehto

Verkställande direktör

f. 1963, finsk medborgare

Byggnadsingenjör

Hannu Lehto har verkat som Bolagets verkställande direktör sedan 2014. Därinnan arbetade han som Bolagets verkställande direktör 2008–2013. Lehto är Bolagets grundardelägare och verkade som Bolagets styrelseordförande 2008–2014. 2014–2016 verkade han som Bolagets styrelseledamot. Lehto blev delägare i Bolaget genom ett arrangemang där Bolaget i samband med sitt grundande köpte aktiestocken i Rakennusliike Lehto Ab. Hannu Lehto hade verkat i Rakennusliike Lehto Ab ända sedan bolaget grundades 1985 då Hannu Lehto och Tapio Mustonen grundade bolaget som ett kommanditbolag vid namnet Rakennusliike Mustonen & Lehto Kb.

Förtroendeuppdrag

Lehto Abp (tidigare Päätoimija Abp), styrelseordförande 2008–2014, styrelseledamot 2014–2016

Veli-Pekka Paloranta

Ekonomichef

f. 1972, finsk medborgare

Ekonomie magister

Veli-Pekka Paloranta har verkat som Bolagets ekonomichef sedan november 2015. Tidigare, 2010–2015, verkade Paloranta som ekonomichef för koncernen Bittium Abp (tidigare Elektrobit Abp). Han har även verkat som styrelseordförande i flera av Elektrobit-koncernens dotterbolag.

Förtroendeuppdrag

Arkitektbyrå Jorma Paloranta Ab, styrelseordförande

 

Pasi Kokko

Direktör, serviceområdet Bostäder

f. 1968, finsk medborgare

Forstingenjör

Pasi Kokko har verkat som verkställande direktör för Lehtos dotterbolag Rakennuskartio Ab från 2013 till början av 2017. Han har tidigare arbetat med chefsuppgifter inom skogsindustrin både i Finland och utlandet. 2008–2013 arbetade han hos Danske Bank som företagsbankir och bankdirektör.

Jaakko Heikkilä

Direktör, serviceområdet Affärslokaler

f. 1971, finsk medborgare

Byggnadsingenjör, högre yrkeshögskoleexamen

Jaakko Heikkilä har varit anställd på koncernen sedan 2011. Han har verkat som regionalchef för Rakennusliike Lehto, affärsverksamhetschef och vice verkställande direktör. Heikkilä har tidigare arbetat bl.a. med byggherreverksamhet hos Försvarsförvaltningen och Tullen samt med olika ledningsuppdrag inom byggproduktion.

Förtroendeuppdrag:

Inga betydande förtroendeuppdrag

Tuomo Mertaniemi

Direktör, serviceområdet Samhällsfastigheter

f. 1972, finsk medborgare

Ekonomie magister

Tuomo Mertaniemi har arbetat hos Lehto Group i drygt sex år, först som ekonomichef och sedan november 2014 som ansvarig för serviceområdet Samhällsfastigheter. Innan han kom till Lehto Group arbetade Tuomo i finansbranschen hos Finnvera Abp och Sampo Bank.

Förtroendeuppdrag:

Inga betydande förtroendeuppdrag

Pekka Lindeman

Direktör, serviceområdet Ombyggnad

f. 1959, finsk medborgare

Studentmerkonom

Pekka Lindeman har verkat som direktör för Bolagets serviceområde Ombyggnad sedan december 2016. Innan Lindeman kom till Lehto arbetade han som affärsverksamhetschef på Pro-Source Ab 2016, som försäljningsdirektör för Finland hos SOL Palvelut 2014–2015 samt som verkställande direktör på Nab Labs Ab 2013–2014 och Turvatiimi Abp 2010–2012.

Förtroendeuppdrag:

Inga betydande förtroendeuppdrag

Timo Reiniluoto

Direktör, Affärsverksamhetens stödtjänster

f. 1966, finsk medborgare

Diplomingenjör, Hanken MBA

Timo Reiniluoto har verkat som verkställande direktör på Lehtos dotterbolag Rakennusliike Lehto Ab sedan 2014 och som direktör för Affärsverksamhetens stödtjänster sedan början av mars 2017. Reiniluoto har 30 års erfarenhet av olika uppgifter på byggföretag, bl.a. som affärsområdeschef och regionalchef för byggande av verksamhetslokaler i södra Finland på Skanska. Han har även tio års arbetserfarenhet från Ryssland. Reiniluoto verkade som styrelseledamot på Oy Lautex Ab 2006–2013.

Pekka Korkala

Direktör, Fabrik production

f. 1969, finsk medborgare

Diplomingenjör

Pekka Korkala har verkat som verkställande direktör på Lehtos dotterbolag Takuuelementti Oy sedan 10.7.2017. Korkala har arbetserfarenhet av olika uppgifter som affärschef och fabrik production chef på bil industri utomlands och i Finland.