Utsikter för 2019

Under 2019 väntas Lehtos omsättning att vara på samma nivån än under 2018 (omsättningsökningen under 2018 var 721,5 MEUR) och rörelsevinsten förväntas bli cirka 5 – 7 % av omsättningen (5,2 % under 2018).

Utsikten är baserad på uppgifter om framskridandet av de pågående byggprojekt som är tillgängliga för Bolaget och Bolagets uppskattning om de byggprojekt som inleds och säljs under 2019.

De centrala faktorer som påverkar omsättningen och rörelseresultatet är tidpunkten då den egenbaserade bostadsproduktionen blir färdig, antalet sålda bostäder samt inledningen och försäljningen av affärslokal- och samhällsfastighetsprojekt.