Utsikter för 2017

Under 2017 väntas Lehtos omsättning öka med minst 30 % (omsättningsökningen under 2016 var 31,3 %) och rörelsevinsten förväntas bli över 10 % av omsättningen (11,2 % under 2016).

Utsikten är baserad på uppgifter om framskridandet av de pågående byggprojekt som är tillgängliga för Bolaget och Bolagets uppskattning om de byggprojekt som inleds och säljs under 2017.

De centrala faktorer som påverkar omsättningen och rörelseresultatet är tidpunkten då den egenbaserade bostadsproduktionen blir färdig, antalet sålda bostäder samt inledningen och försäljningen av affärslokal- och samhällsfastighetsprojekt.