Lehto är synonymt med vårt löfte

Vårt löfte är unikt i byggbranschen där tidtabellerna och budgetarna ofta överskrids. Lehto är ett löfte om ekonomistyrt byggande där kostnadsberäkningarna och tidtabellerna håller. Ett löfte om ett resultat som minst möter, men ofta överträffar förväntningarna.

Lehto är en föregångare för framtidens byggande.

Ekonomistyrt byggande betyder att kunden vet exakt på förhand vad byggprojektets helhetskostnad kommer att bli.

Vi utnyttjar 3D-planering, modulering och egen automatiserad fabrikstillverkning för att uppnå kostnadseffektiv, precis produktion och hög kundnöjdhet. Vi strävar efter att maximera kostnadseffektiviteten av våra lösningar även med kostnadsstyrd planering.

Vi har kundinriktade experter på varje tjänsteområde och ett omfattande designsortiment – från mindre bostadsområden till stora affärscentrum. Med högklassig planering och ekonomistyrt byggande förbättrar vi våra kunders livskvalitet, välbefinnande och ekonomi.

Läs vår företagsbroschyr.