Vi förbättrar produktiviteten i byggandet.

Ekonomistyrt byggande i korthet

Lehto har utvecklare en banbrytare metod som vi kallar Ekonomistyrt Byggande. Vi vill inte återuppfinna hjulet, utan vi vill förbättra produktiviteten i byggandet!

Kostnadsmedveten planeringskompetens

80 % av byggkostnaderna fastställs på planeringsbordet

Ett effektivt sätt att bygga

Prefabricerade och standardiserade lösningar skyndar på projektens färdigställande

Innovativ modul- och elementproduktion

Tillverkning i egna fabriker i torr inomhusmiljö