Ansvarsfullt köpbeslut

I Lehtos byggnader används i möjligaste mån trä som råmaterial. Det är ekologiskt och kan fås på nära håll. Trä används både i konstruktionerna och som fasadmaterial.

Vi på Lehto bygger alla nya objekt, inklusive flerfamiljsbostäder, med moderna byggmetoder. Vi kan säkerställa en jämn produktkvalitet och undvika risk för fuktskador, eftersom vi bygger trähusen med noggrant planerade prefabricerade element. Våra element tillverkar vi i torra och moderna fabriksmiljöer – inte på en byggarbetsplats med ofta så utmanande väderförhållanden. Elementen tillverkade i våra toppmoderna fabriker kan snabbt monteras på byggarbetsplatsen och därmed blir själva byggfasen mycket smidig.

En smidig byggfas förbättrar produktiviteten i byggprocessen och ger slutanvändaren en byggnad med hög kvalitet till ett rimligt pris.

Med tanke på fuktkontrollen är fördelen med trähus, jämfört med traditionella flerfamiljsbostäder i betong, att gjutningar som kräver långa torktider inte behövs på samma sätt. Tack vare nya industriella produktionsmetoder blir träbyggnationen allt snabbare och billigare, vilket har medfört att trähusens popularitet växer.

Trähöghus är eleganta och hemtrevliga

Trä och människan hör samman. Att röra vid och betrakta träytor har enligt undersökningar en avstressande effekt jämfört med betong- och metallytor. Därför är rum i trämaterial så lugnande och ger en hemtrevlig känsla. Den högklassiga inomhusluften i trähus har också en positiv inverkan på den upplevda boendetrivseln.

Och ingen kan väl förneka att trähus är eleganta. Trä är ett material som representerar den nordiska designen när den är som bäst och som ger möjlighet till en mångsidig arkitektur eftersom trä är ett lätt och formbart material.

Fabriksproduktion främjar ett ekologiskt och hållbart byggande

Den moderna industriella prefabriceringen på Lehto baserar sig på produktionsmodellen LEAN, som gör att produktionen blir effektivt och svinnet kan minimeras. Dessutom minskar prefabriceringen logistiken till byggplatsen, såsom alla små transporter utgör. Optimal fuktkontroll under produktionsprocessen i fabrikens torra inomhusmiljö skapar en hållbar grund för byggnadens långvariga livscykel.