Innovationer till skäliga priser

I objekt byggda av Lehto förenas hög kvalitet och rimliga priser. Lehtos policy för byggande och smarta byggsätt minskar kostnaderna under byggtiden och säkerställer samtidigt en jämn och hög kvalitet.

Hur kan Lehto lyckas med detta?

  • Vi behåller greppet om planeringen: Upp till 80 procent av byggkostnaderna fastställs redan på planeringsbordet – därför lägger vi stor vikt vid denna fas. Lehto vill själva styra planeringsfasen och fastställa kostnadsbilden.
  • Ett nytt tänkesätt inom byggande: Lehtos attraktiva prisnivå har också samband med våra innovativa, moderna, prefabricerade produkter och högklassiga standardlösningar. Vi ”återuppfinner inte hjulet” varje gång, utan använder oss av prefabricerade element och högklassiga standardlösningar, som har tagits fram genom långvarig produktutveckling och som kan reproduceras. På så sätt kan vi påverka prisbilden.
  • Lehtos kunder betalar inte för en dyrbar logistikkedja: Vid traditionellt byggande fördelas projekten på flera olika konsulter, entreprenörer, planerare och underleverantörer. Ur kundens synvinkel innebär detta att varje aktör medför en i många fall onödig ökad kostnad på grund av denna omfattande logistikkedja. Här har Lehto ett annat tillvägagångssätt: vi planerar och genomför projekten själva från början till slut. Därmed ökar inte kostnaderna under processens gång på grund av alla externa leverantörer och många underentreprenörer.