Snabb byggprocess

Lehto bygger snabbt och håller tidplanen! Arbetet på byggarbetsplatsen går snabbare än vid traditionellt byggande tack vare högklassiga standardlösningar och modern industriell prefabricering. Undersökningar visar att platsbyggda projekt har spilltider på upp till 57 procent av den totalt byggtiden, men genom att bygga med industriellt prefabricerade element kan Lehto få ner spilltiden till så lågt som 12 procent.

Hur kan Lehto lyckas med detta?

  • Vi ”återuppfinner inte hjulet” varje gång: Behöver alla byggnader designas om från grunden varje gång? Det anser inte Lehto. I sitt byggande använder Lehto standardlösningar som har visat sig vara mycket uppskattade och som kan reproduceras på ett effektivt sätt. Det här effektiviserar arbetet både i planeringsfasen och på byggarbetsplatsen.
  • Badrummet och köket på plats med ett lyft: Med modern industriell prefabricering kan arbetstiden på byggplatsen förkortas avsevärt. Till exempel kan badrummet och teknikdelen av köket färdigställas på fabriken enligt kundens önskemål och monteras på plats i flerfamiljsbostaden med ett lyft. Utöver enskilda planelement producerar Lehto även hela lägenheter i sina fabriker.
  • Ett avtal, en leverantör: Lehto behåller greppet om hela planeringen och produktionen. En aktör tar hand om hela byggnationen, varvid det också blir lättare att hantera tidsplanen.