Kraftig tillväxt.
Lehto Group är Finlands snabbast växande koncern inom bygg- och fastighetsbranschen.

Med fyra decenniers erfarenhet

De äldsta bolaget i Lehto Group startade sin verksamhet för nästan 40 år sedan. Listan på våra utförda arbeten omfattar projekt gjorda av bolag i Lehto Group. Referenser av bolag som nu ingår i Lehto Group har beskrivits under bolagens hela verksamhetshistoria.

Bekanta dig närmare med våra referenser här.