Hållbarhet hos oss

Lehto vill bidra till att skapa ett hållbart samhälle för nuvarande och framtida generationer. De byggnader vi tillverkar ska tillfredsställa dagens behov utan att äventyra människors förutsättningar i framtiden. Detta gör vi genom ett miljömässigt och ekologiskt ansvarstagande, säkra arbetsplatser med schyssta arbetsvillkor, ekonomisk stabilitet och hållbarhet i våra byggnationer samt vi vill ta ett socialt ansvar på de platser där vi verkar. Vi är bl.a. medlemmar i Sweden Green Building Council och vår vision är miljöklassa alla våra uppförda byggnader.

Hållbarhet är kärnan i Lehtos affärsverksamhet och visionen är att bli en föregångare inom hållbarhetsområdet alla delar.

Vi står även bakom Sveriges Byggindustriers etiska riktlinjer mot korruption och schyssta arbetsvillkor. För oss är det även självklart att vi ställer samma krav på alla i vår partners i hela vår leverantörskedja.