Ekologiska hållbarhet

Vi utforskar ständigt nya tekniker, nya miljövänligare materialval och återvinnings- samt återanvändningsmetoder. Vi har resurseffektiva produktionslösningar både i våra fabriker och på våra byggarbetsplatser för att minska vår miljöpåverkan, farliga utsläpp och vår del i det ekologiska kretsloppet. Vi ställer samma höga miljökrav på alla i vår leverantörskedja.

Genom att tillverka så stor del som möjligt av byggnaden inomhus i våra fabriker kan vi bidra till ökad biologisk mångfald och begränsa användning och spridning av miljöfarliga ämnen och produkter.  Vi får en jämnare produktkvalitet och har bättre förutsättningar för en säker och ansvarsfull avfallshantering, förebygga föroreningar och se avfallet som resurs för återanvändning och återvinning.

Vi underlättar även för våra slutkunder att kunna nyttja byggnaderna hållbart med smarta återvinningslösningar samt miljömässig god och energieffektiv inomhusmiljö.