Social hållbarhet

Vi vill skapa förutsättningar för lika rättigheter för alla i vårt samhälle och i vår omvärld.
Vi på Lehto anpassar ständigt våra produktionslokaler och arbetsplatser så det bli säkra och ger en förutsättningar för en god arbetsmiljö. Våra kärnvärden inom området är likabehandling, integration, mångfald och delaktighet. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och en god samhällsaktör. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyten bidrar Lehto till minskande hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter.

Vi är alltid öppna för att erbjuda praktikplatser på våra arbetsplatser i den mån det går med målet att skapa varaktiga arbetstillfällen.