Om Lehto Group

Lehto Group grundades 2008 av Hannu Lehto genom en konsolidering av olika byggverksamheter i Finland. Ambitionen var då som nu att förenkla process och metodik för fastighetsproduktion där målet var att erbjuda marknaden kortare byggtider, lägre kostnader och avtal med fasta priser. Inom ramen för verksamheten i Finland tillverkas även samhällsfastigheter som skolor och äldreboenden, bostadsrättshus och kommersiella lokaler enligt samma principer.

Idag är Lehto Group en av Finlands ledande byggkoncerner och fastighetstillverkare. Bolaget har fler än 1500 anställda och all tillverkning sker i någon av de sju fabrikerna som alla är belägna i Finland.

År 2016 börsnoterades bolaget på Helsingforsbörsen och år 2018 uppgick omsättningen till 721,5 miljoner EUR. Från och med mars 2019 satsar nu på att bli en viktig spelare i Sverige med inriktning initialt på hyresbostäder.

Läs vår företagsbroschyr.