Vi förbättrar produktiviteten i byggandet.

Kvalitet och ekonomistyrt byggande i korthet

Lehto skapar ramarna och kund tillfredsställelse:

Lehtos kvalitet baserar sig på reproduktion, kunskap och beprövade funktionella lösningar.

I traditionellt byggande är det ofta unika lösningar, som vanligen görs på byggarbetsplatsen ”på lite olika sätt”. Därmed blir byggnationen alltid en form av pilotverksamhet.

Lehtos verksamhetsmodell innefattar inte pilotverksamhet utan vi utnyttjar återkommande lösningar som visat sig vara riktigt bra. Vi har finslipat kvaliteten genom upprepning. Vi övar oss inte i våra kunders stora investeringar.

Ekonomistyrt byggande

Lehto har utvecklare en banbrytare metod som vi kallar Ekonomistyrt Byggande. Vi vill inte återuppfinna hjulet, utan vi vill förbättra produktiviteten i byggandet!

Kostnadsmedveten planeringskompetens

80 % av byggkostnaderna fastställs på planeringsbordet

Ett effektivt sätt att bygga

Prefabricerade och standardiserade lösningar skyndar på projektens färdigställande

Innovativ modul- och elementproduktion

Tillverkning i egna fabriker i torr inomhusmiljö