Kod för bolagsstyrning

Förvaltningsprinciper

Lehto Group Abp:s förvaltnings- och styrsystem grundar sig på den gällande lagstiftningen och Bolagets bolagsordning. Lehto Group följer Nasdaq Helsingfors Ab:s regelverk och Finsk kod för bolagsstyrning 2015 utfärdad av Värdepappersmarknadsföreningen rf. Koden för bolagsstyrning finns tillgänglig på adressen www.cgfinland.fi.

Förvaltningsredogörelser

2018

2017

2016

2015