Direktör

Verkställande direktören sköter Bolagets löpande förvaltning i enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören svarar för att Bolagets bokföring är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Verkställande direktören skall ge styrelsen och dess ledamöter de upplysningar som styrelsen behöver för att sköta sina uppgifter.

Till sitt stöd har verkställande direktören Lehto-koncernens ledningsgrupp, som fr.o.m. 1.3.2017 består av de personer som nämns nedan. Koncernledningens uppgift är att ge stöd till verkställande direktören i de uppgifter som tillhör verkställande direktörens mandat , deras genomförande och uppföljning, särskilt vad gäller affärsverksamhetens utveckling, finansiering, finansförvaltning, intern kontroll och riskhantering.

Hannu Lehto

Verkställande direktör
f. 1963, finsk medborgare
Byggnadsingenjör

Hannu Lehto har verkat som Bolagets verkställande direktör sedan 2014. Därinnan arbetade han som Bolagets verkställande direktör 2008–2013. Lehto är Bolagets grundardelägare och verkade som Bolagets styrelseordförande 2008–2014. 2014–2016 verkade han som Bolagets styrelseledamot. Lehto blev delägare i Bolaget genom ett arrangemang där Bolaget i samband med sitt grundande köpte aktiestocken i Rakennusliike Lehto Ab. Hannu Lehto hade verkat i Rakennusliike Lehto Ab ända sedan bolaget grundades 1985 då Hannu Lehto och Tapio Mustonen grundade bolaget som ett kommanditbolag vid namnet Rakennusliike Mustonen & Lehto Kb.

Förtroendeuppdrag

Lehto Abp (tidigare Päätoimija Abp), styrelseordförande 2008–2014, styrelseledamot 2014–2016

Veli-Pekka Paloranta

Ekonomichef
f. 1972, finsk medborgare
Ekonomie magister

Veli-Pekka Paloranta har verkat som Bolagets ekonomichef sedan november 2015. Tidigare, 2010–2015, verkade Paloranta som ekonomichef för koncernen Bittium Abp (tidigare Elektrobit Abp). Han har även verkat som styrelseordförande i flera av Elektrobit-koncernens dotterbolag.

Förtroendeuppdrag

Arkitektbyrå Jorma Paloranta Ab, styrelseordförande

Juha Höyhtyä

Direktör, serviceområdet Bostäder
f. 1965, finsk medborgare
Diplomingenjör, MBA

Juha Höyhtyä har lång arbetserfarenhet från byggnadsindustri. Han har tidigare arbetat över 24 år i Lemminkäinen. Tidigare har Höyhtyä verkat fyra år som verkställande direktör Telinekataja Oy.

Jaakko Heikkilä

Direktör, serviceområdet Affärslokaler
f. 1971, finsk medborgare
Byggnadsingenjör, högre yrkeshögskoleexamen

Jaakko Heikkilä har varit anställd på koncernen sedan 2011. Han har verkat som regionalchef för Rakennusliike Lehto, affärsverksamhetschef och vice verkställande direktör. Heikkilä har tidigare arbetat bl.a. med byggherreverksamhet hos Försvarsförvaltningen och Tullen samt med olika ledningsuppdrag inom byggproduktion.

Förtroendeuppdrag:

Inga betydande förtroendeuppdrag

Ville Kettunen

Direktör, serviceområdet Samhällsfastigheter
f. 1977, finsk medborgare
Byggnadsingenjör

Ville Kettunen har över 15 års arbetserfarenhet från byggnadsindustri. Innan han kom till Lehto Group arbetade Ville i hos Lemminkäinen Talo Oy.

Förtroendeuppdrag:

Inga betydande förtroendeuppdrag

Timo Reiniluoto

Direktör, Affärsverksamhetens stödtjänster
f. 1966, finsk medborgare
Diplomingenjör, Hanken MBA

Timo Reiniluoto har verkat som verkställande direktör på Lehtos dotterbolag Rakennusliike Lehto Ab sedan 2014 och som direktör för Affärsverksamhetens stödtjänster sedan början av mars 2017. Reiniluoto har 30 års erfarenhet av olika uppgifter på byggföretag, bl.a. som affärsområdeschef och regionalchef för byggande av verksamhetslokaler i södra Finland på Skanska. Han har även tio års arbetserfarenhet från Ryssland. Reiniluoto verkade som styrelseledamot på Oy Lautex Ab 2006–2013.

Arto Tolonen

Direktör, Utvecling
f. 1966, finsk medborgare
Diplomingenjör

Tidigare har Tolonen arbetat med affärsverksamhetprocesser, produktutveckling  och produktinformationens ledningsuppgifter hos Nokia Networks och de senaste fem åren på Uleåborgs tekniska universitet.

Kaarle Törrönen

Direktör, personal
f. 1966, finsk medborgare
Generalstabsofficer

Kaarle Törrönen har verkat som direktör, personal för Lehto från 2018. Han har tidigare arbetat över 33 år med personal direktör och olika ledningsuppdrag i Försvarsmakten.

Toni Kankare

Chief Commercial Officer
f. 1979, finsk medborgare
Diplomingenjör

Toni Kankare har över 15 års erfarenhet inom fastighets- och byggbranschen, senast som SRV Group Plcs projektutvecklingsdirektör. Förutom SRV har han arbetat i nyckelroller som Lidl Suomi Ky, EFM Suomi Oy och TKD Suomi Oy.

Jukka Haapalainen

Direktör, Fabriksproduktion
f. 1975, finsk medborgare
Diplomingenjör

Jukka Haapalainen har nästan 20 års arbetserfarenhet från mångsidig och utmanande utveckling och ledningsuppdrag. Innan han kom till Lehto Group arbetade Jukka i hos Nestor Cables Oy och Eastman Chemical Company.