Lehto Group som ett investeringsobjekt

Uppgifter om Bolaget

Lehto Group är en finländsk bygg- och fastighetskoncern som fokuserar på ekonomistyrt byggande. Vid ekonomistyrt byggande är målet att med stark planeringsstyrning och innovationer som baseras på moduler effektivisera den allmänna praxisen inom byggande, skapa betydande tid- och kostnadsfördelar för kunden och trygga en hög kvalitet i byggandet. Bolagets mission är att verka som en innovativ förnyare inom byggbranschen.

Utnyttjandet av Lehto Groups egenutvecklade och -tillverkade modulära innovationer möjliggör delvis överflyttning av arbetsmoment som traditionellt har genomförts på byggarbetsplatsen till en automatiserad produktionsanläggning, vilket förenklar arbetet och utökar effektiviteten och förbättrar kvaliteten i byggandet. Genom att utnyttja sina effektiva verksamhetsmodeller kan Lehto Group erbjuda sina kunder en smidig och bekymmersfri process med nyckelfärdiga leveranser från planeringen till genomförandet – enligt vårt kundlöfte: ett avtal, fast pris, enligt överenskommen tidtabell.

Bolaget är verksamt inom tre serviceområden: affärslokaler, bostäder och samhällsfastigheter. Bolaget erbjuder byggtjänster nationellt med fokus på tillväxtcentrum som utgör en betydande andel av byggvolymen. Lehto Groups huvudkontor är beläget i Kempele. Bolaget har sju egna produktionsanläggningar: i Iijo, Luohua, Hartola och Humppila samt tre enheter i Oulais.

Lehto Groups omsättning under 2018 var 721,5 miljoner euro och rörelsevinst 37,2 miljoner euro, dvs. 5,2 % av omsättningen. Vid slutet av räkenskapsperioden 2018 hade koncernen 1 552 anställda.

Lehtos styrkor

Smidig modell för ekonomistyrt byggande. 1) Stark kompetens inom projektutveckling, planeringsstyrning och försäljning. 2) Ett kundorienterat verksamhetssätt. 3) Egenutvecklade innovationer och produktionsanläggningar som tillverkar komponenter och element som baseras på innovationerna.

Stark entreprenadskultur och snabbt beslutfattande.

Operativ effektivitet som stödjer lönsam tillväxt.