Projekt

Under 15 år har vi tillverkat mer än 5 000 lägenheter åt den finska bostadsmarknaden. Lägenheter för små och stora familjer, ungdomar och studenter.

Här beskriver vi kort några av våra befintliga och pågående projekt i Finland.

Vi presenterar stolt
Järvenpää/Träskända