Affärslokaler

Grundfos, Vanda

Vi byggde en byggnad med kontors- och produktionslokaler för Grundfos AB i Vanda. Projektet genomfördes som en totalentreprenad, där vi hade hand om både planeringen och byggandet. Byggnaden blev klar år 2015 och arbetet tog omkring ett år.

Vi byggde en rymlig byggnad med kontors- och produktionslokaler för Grundfos AB i logistikknutpunkten Haxböle Vanda. Projektet genomfördes som en totalentreprenad, där vi ansvarade för såväl planeringen som för byggnationen.

Byggherren var NELF Haxlog Real Estate, som ägs av AIG Global Real Estate och Genesta. Grundfos byggnader är belägna inom ett område som har stor betydelse för stadsbilden, i korsningen mellan Lahtisvägen och Björkbyleden.

Förutom byggnads- och markarbete ingick även trafikanslutningar och -arrangemang för tomten samt landskapsarkitektur i projektet. För landskapsplaneringen gjordes en separat grönområdesplan, som omfattade bland annat planteringar på byggplatsen och tomtens övriga trafikområden.

Mångsidiga utrymmeslösningar

Byggnaden består av 2 700 m2 kontorslokaler, en halldel på 2 900 m2 och en servicebyggnad på 300 m2. Halldelens fria höjd är 10,2 m och där finns även ett gym för personalen i två våningar.

Genomförandet av projektet var effektivt. Avtalsförhandlingarna inleddes 2013 och den färdiga byggnaden överläts till användarna i början av 2015. Sedan dess har den varit i bruk och användarna har varit nöjda. Byggtiden var ungefär 12 månader och vår arkitekt Pekka Pettinen fungerade som huvudplanerare.

Huvudbyggnaden består av en kontorsdel i tre våningar och en hög produktionshall. Hallen och servicebyggnaden består av stommar av stål överdragna med plåt-ull-plåt-element. Kontorsdelens stomme av pelare och balkar är av betong, mellanbjälklagen av hålplattor och fasaderna delvis av tunnrappade bärande element.

Kontors- och produktionsbyggnadens särdrag

Som ett separat projekt i samband med detta projekt byggdes även trafikarrangemang på tomten med tanke på kommande projekt.

Ett särdrag i projektet var trafikbullret, som gjorde byggande utmanande ljudtekniskt sett. Vi beaktade dessa faktorer i byggandet och tog hjälp av en separat akustisk planerare.

Kontorsdelens fasad består till en betydande del, nästan femtio procent, av fönster. Fönstren har specialtillverkat glas på grund av kraven på energieffektivitet och ljudisolering.

Byggandet har även påverkats av stadsbildsfaktorer och beställarens krav på BREEAM-klass (miljöbyggnadscertifiering). Grundfos-byggnaden har också fått BREAAM-klassificeringen Very Good. Byggnaden värms upp med fjärrvärme.

Objektets uppgifter

  • Vanda
    Adress
  • 2015
    Byggår
Dela