Affärslokaler

HUB logistics, Vanda

Vi byggde ett logistikcenter på 19 300 m2 våningsyta för HUB logistics i Haxböle i Vanda. Byggnaden har ett modernt lagerautomatiksystem levererat av Knapp. Projektet genomfördes som totalentreprenad och byggtiden var ungefär tio månader. Detta logistikcenter innebär en fortsättning på den förtroendefulla relation som vi har haft med kunden sedan 2013.

Vi erbjuder högklassiga och förmånliga verksamhetslokaler för företag och den offentliga sektorn. Tack vare vår ansvarsfulla verksamhetsmodell och vårt ekonomistyrda sätt att bygga kan kunden vara helt trygg med att de olika helheterna lyckas och att projektet är under kontroll.  Vi har byggt hundratals affärsfastigheter enligt vår ekonomistyrda metod: ett avtal, ett fast pris, en avtalad inflyttningsdag samt avtalat innehåll och kvalitet.

Med vår gedigna rutin har vi koll på hela processen, från planeringen ända till slutstädningen. Fördelarna med vår verksamhetsmodell är som störst i stora byggprojekt, där det är särskilt viktigt att tidtabellen och budgeten håller samt att kvaliteten är hög.

Vi byggde ett högklassigt logistikcenter för HUB logistics i Haxböle i Vanda. Byggnaden är en lagerlokal på 19 300 m2 våningsyta, som förutom traditionella truckhyllor även är utrustad med ett modernt lagerautomatiksystem levererat av Knapp. Byggnadens fria höjd är 10,5 m. Lokalerna används av HUB logistics Finland Oy.

Vårt samarbete med HUB logistics började år 2013, när vi för HUBs räkning byggde ett center för intern logistik för Mercedes-Benz A-klass logistikbehov i Nystad. Detta snabbt och effektivt genomförda projekt utgjorde startskottet för vår förtroendefulla relation.

Ett kvadratiskt logistikcenter

Projektet genomfördes som totalentreprenad, där vi utförde såväl planerings- som byggnadsarbetet. Vi ingick ett avtal om totalentreprenad med Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera (numera en del av pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen), som var minoritetsdelägare i HUB logistics Finland Oy.

Planeringen gjordes i samarbete med HUB logistics. Vår arkitekt Pekka Pettinen fungerade som huvudplanerare. Logistikcentret byggdes på tio månader och har därefter använts av nöjda användare. Byggnaden består av kontorslokaler och produktutvecklingslokaler. Lokalerna har på ett lyckat sätt planerats enligt användarnas behov.

Vad bland annat formen och de tekniska lösningarna beträffar kunde planeringen av byggnaden genomföras enligt Lehtos egen ekonomistyrda byggmetod. I detta projekt kunde vi dra nytta av vår egen produktion av takelement på bästa möjliga sätt. Byggnadens stomme samt balkar och pelare kunde dimensioneras optimalt, vilket sparade in på kostnaderna.

En utmanande tomt

På grund av tomtens form och läge föregicks byggarbetet av ett omfattande schaktnings- och markbrytningsarbete. Väster om tomten finns ett skyddat kulturlandskap, vilket bland annat medförde begränsningar gällande byggnadens höjdläge. En betydande mängd jordmaterial, omkring 50–70 tusen kubikmeter, avlägsnades från tomten.

Eftersom tomten är belägen på ett grundvattenområde kunde man inte gräva djupare än till en viss nivå som fastställts av myndigheterna. Av samma skäl kunde man inte använda bergvärme, utan byggnaden värms upp av fjärrvärme. Byggnadens södra del byggdes på ett våtmarksområde, där man var tvungen att avlägsna mjukt jordmaterial ner till ett djup på upp till 5 meter. Det material som avlägsnats ersattes med stenmaterial som krossades på plats. Projektet lyckades till alla delar bra.

Objektets uppgifter

 • Gamla Borgåvägen 256, Vanda
  Adress
 • 2017
  Byggår
 • Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera, numera en del av pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
  Beställare
 • 19 300 m2
  Våningsyta
Dela