Samhällsfastigheter

Mehiläinen service hem

Vi byggde ett ståtligt Mehiläinen-servicehem för äldre på det gamla stadshusets plats i centrala Kauhava. Byggnaden planerades i samarbete med beställaren. Servicehemmet har 48 klientplatser, varav 30 är platser för intensifierat serviceboende och 18 för understött serviceboende. Byggnaden, vars fasad till största delen består av rödtegel, är planerad för att vara hinderfri, trygg och trivsam.

En bra och trygg boendemiljö är viktig, i synnerhet för människor som behöver särskilt stöd och omsorg. Serviceboende ger invånarna möjlighet till ett självständigt liv. Vi skapade trivsamma och hemtrevliga lösningar, där både säkerheten och användarvänligheten har beaktats. Vi skapar lösningar för alla typer av välfärdslokaler, från små vårdhem till skolor och sjukhushotell. Vi har byggt fler än 100 välfärdslokaler i 70 olika kommuner.

Vi byggde ett ståtligt Mehiläinen-servicehem för äldre med 48 klientplatser i centrala Kauhava. Detta servicehem i tre våningar har 30 platser för intensifierat serviceboende och 18 för understött serviceboende.

Service på olika våningar

I servicehemmet kombineras olika enheter och tjänster: den första våningen och en del av den andra våningen används av det intensifierade serviceboendet, där vårdpersonal finns på plats dygnet runt. Byggnaden livar upp stadsbilden och har anpassats till miljön. Fasaden består av rödtegel och trä, i likhet med andra byggnader i grannskapet.

En del av den andra våningen och den tredje våningen är avsedda för understött serviceboende för klienter som behöver ha hjälp nära till hands. Dessa rum för understött serviceboende är lite större och är bland annat försedda med en kokvrå för matlagning.

Det gamla stadshuset har gett plats för en ståtlig ny byggnad

Det högklassigt utrustade servicehem som nu tagit det gamla stadshusets plats är mycket efterlängtat. Byggnaden planerades i samarbete med Mehiläinen, så att beställaren fick unika lokaler som är skräddarsydda för deras behov. Lokalerna är bland annat inredda med Mehiläinens egen färgprofil.

Byggnaden stod klar i början av 2018 och har sedan dess använts av nöjda användare. Byggnaden, vars fasad till största delen består av rödtegel, är planerad för att vara hinderfri, trivsam och trygg.

För att öka servicebostädernas attraktionskraft kan vi även planera affärslokaler för mångsidig service i byggnaden. I byggnadens första våning byggde vi också en elegant restaurang, som är öppen för alla i staden.

I byggnationen har vi använt våra egna badrumselement, vilket säkerställer en jämn kvalitet. Alla parter har dragit nytta av det effektiva och ekonomiska byggandet och hyresnivån är därför också rimlig.

Objektets uppgifter

 • Kauhava
  Adress
 • 2018
  Byggår
 • Mehiläinen
  Beställare
 • 2438,5 m2
  Våningsyta
Dela