Samhällsfastigheter

Ojanperänkangas skola, Limingo

Vi byggde en modern och hälsosam skolbyggnad för Ojanperäkankaan koulu i Limingo kommun. Byggnaden stod klar år 2018. De mångsidiga utrymmeslösningarna har planerats i samarbete med experter inom pedagogik för att förverkliga den nya läroplanens mål. Byggnaden i två våningar inhyser förskola och skola.

Vi erbjuder kommunerna ett modernt, kostnadseffektivt och snabbt sätt att låta bygga daghem och skolor. De mångsidiga och sunda utrymmeslösningarna är planerade i enlighet med experter inom pedagogik för att förverkliga den nya läroplanens mål.

Vi erbjuder en enkel nyckelfärdig lösning, som i enlighet med kundens önskemål kan omfatta asfaltering, gräsmattor, lekplatser, möbler och andra skräddarsydda lösningar.

Vi vann anbudstävlingen för projektet tack vare våra kvalitetspoäng. Projektet tog i sin helhet mindre än 1,5 år och skolan blev klar i augusti 2018. Byggnadens bruttovåningsyta är 4 100 m2. Skolan har plats för 450 elever och en personal på 30 personer.

Anpassningsbara lokaler

Byggnaden i två våningar inhyser både förskola och skola. På den första våningen finns bland annat förskola, gymnastiksal, matsal och tekniska utrymmen. På den andra våningen ordnas grundskoleundervisning. Lokalerna är planerade för att vara anpassningsbara, i enlighet med den nya läroplanen. Exempelvis innerväggar och fönster kan öppnas vid behov. Matsalen och aulan kan också vid behov öppnas upp till en gymnastiksal.

Fasaden på byggnaden, som byggts på en jämn och platt tomt, är försedd med en rolig detalj som påminner om ett ladulandskap, vilket passar väldigt bra i miljön av åkrar och fält. Gavelväggen fortsätter över långväggslinjen och lutar utåt. Som takmaterial har vi använt vit filt.

Inne i byggnaden har vi använt en del timmer och den yttre fasaden är av trä. Byggnadens färgvärld och material har planerats för att passa in i miljön. På tomten intill finns en förskola som vi också har byggt, vars barn kan fortsätta till skolan på samma trygga gård.

I byggandet har vi använt oss av takelement från vår egen elementproduktion, vilket tryggar torrkedjan och förbättrar kvaliteten. Beställaren har varit nöjd med den levererade produkten och flera av våra kunder har besökt skolan både under byggskedet och efter att den blev klar.

Till den effektiva projekttiden bidrar också vår egen modulproduktion, som ger säkerhet och snabbhet i byggandet. I byggnadsskedet använde vi egenproducerade badrums- och väggelement, vilket säkerställer att vi undviker fuktskador och förbättrar kvaliteten.

Objektets uppgifter

  • Limingo
    Adress
  • 2018
    Byggår
  • 4 100 m2
    Våningsyta
Dela