Samhällsfastigheter

Vårdhem för äldre, Kärsämäki

Vi byggde ett tillgängligt och tryggt vårdhem för äldre åt Esperi Care Oy i Kärsämäki. Konceptet för vårdhemmet med 34 platser utvecklades i samarbete med beställaren och Kärsämäki kommun. Vårdhemmet, som byggdes på sju månader, kombinerar intensifierat serviceboende med understött serviceboende. Vårdhemmet, som byggdes i trä, var ett efterlängtat projekt för området.

En bra och trygg boendemiljö är viktig för alla och i synnerhet människor som behöver särskilt stöd och omsorg. Vi skapar lösningar för alla typer av välfärdslokaler, från små vårdhem till stora skolor och sjukhushotell.

Serviceboende ger invånarna möjlighet till ett självständigt liv. Vi skapade trivsamma och hemtrevliga lösningar, där både säkerheten och användarvänligheten har beaktats.  Vi har byggt fler än 100 välfärdslokaler i 70 olika kommuner.

I Kärsämäki centrum byggde vi ett modernt vårdhem för äldre. Byggnaden blev klar år 2017 och vårdhemmet drivs av Esperi Care Oy. Detta vårdhem, som har en våning och 34 platser, kombinerar intensifierat serviceboende med understött serviceboende. Vårdhemmet består av två grupphem.

Tillgängliga lokaler och stor innergård

Vårdhemmet byggdes enligt vårt koncept för hybridbyggande, där understött och intensifierat serviceboende kombineras i samma enhet. Varje rum har eget hinderfritt badrum och toalett.

Detta vårdhem har 30 platser för intensifierat serviceboende och 4 platser för understött serviceboende. Bostäderna för understött serviceboende är enrummare med egen ytterdörr. Dessa rum är 6 m2 större och har små uteförråd och egna pentryn för enklare matlagning.

Konceptet för byggnaden utvecklades i samarbete med beställaren, och arbetet genomfördes i samarbete med Kärsämäki kommun. Den lättillgängliga byggnaden var ett efterlängtat projekt för området och klientplatserna fylldes mycket snabbt. Lokalerna är indelade i två grupphem, som förenas av en gemensam matsal, bastu och gård.

Vårdhemmet har en inhägnad gård på 300 m2, där det bland annat växer jordgubbar till glädje för invånarna. Tillgängligheten har tryggats genom höjningar av markytan och sluttande kanter. Byggnaden är helt hinderfri.

Processen med att bygga vårdhemmet i trä, från planeringen ända till överlåtelsen, framskred snabbt. Byggarbetet tog bara sju månader. Det effektiva byggnadsskedet var ett resultat av vår noggranna kontroll och styrning i projektet och att vi kunde dra nytta av vårt eget koncept och vår erfarenhet som byggare av vårdhem.

Till den effektiva projekttiden bidrar också vår egen modulproduktion, som ger säkerhet och snabbhet i byggnationsfasen. I byggnadsskedet använde vi egenproducerade badrums- och väggelement, vilket säkerställer att vi undviker fuktskador och förbättrar kvaliteten.

Objektets uppgifter

  • Kärsämäki
    Adress
  • 2017
    Byggår
  • 1 199 m2
    Våningsyta
Dela