Ett, två, tre.
Ett avtal, fast pris, avtalad inflyttningsdag.

Affärslokaler individuellt och kostnadseffektivt – hos Lehto kan du starta ditt projekt till bästa pris

Stilen och storleken på de affärslokaler vi bygger varierar stort. Tack vare vårt ekonomistyrda byggande kan vi till exempel bygga affärslokaler på 500 kvadratmeter eller till och med på över 50 000 kvadratmeter. Vi är en effektiv och pålitlig partner vad gäller byggande av affärslokaler, allt från kontor och fabrikslokaler till affärscenter och idrottshallar.

Vi erbjuder dig ett avtal, fast pris och avtalad inflyttningsdag

Vi garanterar att samarbetet med oss löper lätt och behändigt. Tack vare vår 1-2-3-filosofi finns inte längre extra och onödigt arbete i anslutning till byggprojektet på vare sig ditt eller vårt skrivbord.

Vår filosofi innebär att vi bygger de affärslokaler du har beställt med ett avtal, ett fast pris enligt vår prislista, en avtalad inflyttningsdag och med ett avtalsenligt innehåll.

Med vår erfarenhet från hundratals projekt vet vi att ett kostnadseffektivt affärslokalprojekt förutsätter realistiskt, kompetent planeringsarbete.

Därför är vi som allra bäst när vi kan erbjuda dig vårt planeringsförslag från ett rent bord – det vill säga när du har en önskan om läge och ett behov av utrymme. Till en början behöver du inga andra planer.

När du gör så här får du tillgång till vår verkliga konkurrensfördel: med vår ekonomistyrda byggmetod bygger vi affärslokalerna endast för att motsvara dina behov, vilket innebär att vi kan ta bort de kostnader som outnyttjat utrymme och överflödiga konstruktioner orsakar. På så sätt kan vi också minska driftskostnaderna för de färdiga affärslokalerna.

Vi optimerar din kommande fastighet så, att hustekniken byggs kring din affärsverksamhet för att erbjuda stöd. Först därefter tar våra planerare och arkitekter itu med att utarbeta noggrannare planer för den övriga arkitekturen.

Vi bygger affärslokaler förmånligt och med den snabbaste produktionstiden

Vi kan genomföra ditt projekt med 10 %–30 % lägre byggkostnader och med marknadens snabbaste produktionstid om vi får genomföra projektet själva från början till slut.

De lägre kostnaderna och den snabba produktionstiden möjliggörs tack vare modulbyggande och principen om ett avtal. Den grundläggande tanken bakom principen om ett avtal är smidigt och enkelt genomförande. Du tecknar ett avtal enbart med oss, inte med ett flertal entreprenörer, en planerare och ett konsultföretag. Vi kombinerar planering, husteknik och byggande och gör detta helt inom vår organisation. Detta ger dig kostnadsbesparingar, tar bort överflödig kommunikation mellan olika parter och gör beslutsfattandet snabbare, vilket innebär att affärslokalerna snabbare står färdiga.

Våra fördelar är:

Vi är så säkra på vår verksamhetsmodell – och även våra kunder är nöjda med den – att vi inte går med i en priskonkurrens där man söker någon som bygger färdigt planerade affärslokaler. Då skulle vi vara tvungna att gallra bland våra tjänster och vi skulle inte kunna erbjuda våra kunder äkta mervärde med konceptbyggande.

Materialen kostar detsamma för alla aktörer, besparingarna i byggkostnaderna uppkommer endast genom vår verksamhetsmodell som förutsätter att projektet inleds från ett helt rent bord.